Back

ⓘ Acarpomyxea
                                     

ⓘ Acarpomyxea

Acarpomyxea је класа протиста неправилног изгледа тела. Назив је добила од грчких речи akarpos и myxa, које укратко описују њене представнике - то су слододноживећи организми у стадијуму мањих плазмодија, који не образују плодоносна тела. Ређе се представници акарпомиксеа срећу у стадијуму једноједарног амебоидног организма. Заједничка карактеристика свих представника је веома разгранато тело.

                                     

1. Класификација

Класа Acarpomyxea обухвата два реда: Leptomyxida и Stereomyxida. Редови су несродни, услед чега се читава класа сматра полифилетском групом и ретко користи у савременим класификационим схемама протиста. Ред Leptomyxida обухвата копнене земљишне и слатководне организме, док ред Stereomyxida обухвата морске представнике.

Представници реда Leptomyxida сврстани су, према последњим класификационим схемама, у класу Tubulinea Lobosea, а представници реда Stereomyxida предсатвљају засебну филогенетску грану унутар Amoebozoa у систему Адла и сарадника, или су у оквиру класе Variosea Conosea у другим системима.

                                     
  • Stereomyxa У ранијим класификационим схемама, овај ред је припадао класи Acarpomyxea Савремене класификације негирају постојање ове полифилетске кладе и
  • подтипа у оквиру потцарства праживотиња. Обухватају класе: Lobosea, Acarpomyxea Acrasea, Plasmodiophorea, Filosea, Eumycetozoea, Granuloreticulosea

Users also searched:

...