Back

ⓘ Категорија:Хемијска кинетика
                                               

Ензимска кинетика

Ензимска кинетика је област која изучава брзине хемијских реакција катализованих ензимима. Проучавање и познавање ензимске кинетике даје увид у механизме по којима се одвијају ове реакције. Између осталог стиче се увид и у њихову улогу у метаболизму, у то како је њихова активност контролисана у ћелијама и како дроге и отрови могу инхибирати њихову активност. Ензими су молекули који управљају другим молекулима-ензимским супстратима. Супстрати се везују за активно место на ензиму и трансформишу се у производе кроз низ ступњева који чине механизам дате ензимске реакције. Неки ензими могу вези ...

                                               

Реакције на површини

Реакције на површини су физичко-хемијске реакције, чији се бар један стадијум механизма дешава на граници фаза између материјала и његове околине. Појава реакција на површини је у блиској вези са хетерогеном катализом. Параметар који се често користи за описивање ових реакција је специфична површина.

                                               

Konstanta brzine hemijske reakcije

U hemijskoj kinetici konstanta brzine hemijske reakcije k ili λ {\displaystyle \lambda } je kvantitativna mera brzine hemijske reakcije. Za hemijsku reakciju gde supstance A i B reaguju i proizvode C, brzina reakcije ima oblik: Reaction: A + B → C d ^{n}} E a je energija aktivacije i R je univerzalna gasna konstanta. Pošto na temperaturi T molekuli imaju energije definisane Boltcmanovom distribucijom, može se očekivati da će udeo sudara sa energijom većom od E a varirati sa faktorom e -Ea/RT. A je pre-eksponencijalni faktor ili faktor frekvencije. Arenijusova jednačina daje kvantitativnu o ...

                                               

Prelazno stanje

Prelazno stanje ili tranziciono stanje hemijske reakcije je specifična konfiguracija duž reakcione koordinate. Ono se definiše kao stanje koji korespondira najvišoj potencijalnoj energiji duž date reakcione koordinate. U toj tački, podrazumevajući perfektno ireverzibilnu reakciju, kolizije molekula reaktanta uvek dovode do formiranja produkta. Ono se obično obeležava simbolom ‡. Kao primer, ispod je prikazano prelazno stanje koje se javlja tokom S N 2 reakcije bromoetana sa hidroksilnim anjonom: Aktivirani kompleks reakcije se može odnositi na bilo prelazno stanje ili na druga stanja duž r ...

                                     

ⓘ Хемијска кинетика

  • Хемијска кинетика је грана физичке хемије која се бави временским аспектом хемијских реакциона кинетика или физичко - хемијских процеса нпр. дифузија
  • Ензимска кинетика је област која изучава брзине хемијских реакција катализованих ензимима. Проучавање и познавање ензимске кинетике даје увид у механизме
  • mogu preklopiti. Reagensi Hemijska reakcija Hemijska ravnoteža Drugi zakon termodinamike Вера, Дондур 1982 Хемијска кинетика Београд: Универзитет у
  • молекуларност реакције. Брзина хемијске реакције Дондур, Вера 1982 Хемијска кинетика Београд: Универзитет у београду, Природноматематички факултети, Факултет
  • тренутним концентрацијама реагујућих врста. Хемијска кинетика Дондур, др. Вера 1982 Хемијска кинетика Београд: Универзитет у Београду, Природноматематички
  • odnosa izmedu energije aktivacije i brzine reakcije. Brzina hemijske reakcije Hemijska kinetika House, James E. 13. 9. 2007 Principles of Chemical Kinetics
  • reakcije Informacija o mehanizmu reakcije se često dobija pomoću hemijske kinetike kojom se utvrduje jednačina brzine i red reakcije. Sledeća reakcija
  • истраживачким радовима на антибиотицима и терапијским агенсима његова књига, Хемијска кинетика бактеријске ћелије објављена је 1946, праћена Растом, функцијом и
  • Семјонов је написао две важне књиге у којима је изнео своје дело. Хемијска кинетика и ланчане реакције објављено је 1934. године, а енглеско издање 1935