Back

ⓘ R-ознаке
                                               

Propterodon

Propterodon је изумрли парафилетски род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Hyaenodontinae унутар изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од раног до касног еоцена настањивао подручје Азије и Сјеверне Америке.

                                     

ⓘ R-ознаке

R-ознаке) су дефинисани трећим анексом упутства Европске уније 67/548/EEC: Природа посебних ризика карактеристичних за опасне супстанце и препарате. Листа је обједињена и публикована у упутству 2001/59/EC, где могу да се нађу и преводи на друге језике који се користе у Европској унији. Ове ознаке су међународно усвојене, не само у Европи и постоје напори да се листа усклади у целом свету.

                                     

1. Листа R-ознака

 • R35: Узрокује опекотине већег степена
 • R14: Бурно реагује са водом
 • R40: Постоје неки докази о канцерогеном дејству
 • R32: У контакту са киселинама ослобађа веома отровни гас
 • R34: Узрокује опекотине
 • R43: Може изазвати сензитацију у контакту са кожом
 • R63: Могуће тератогено дејство
 • R52: Штетно за водене организме
 • R44: Ризик од експлозије на топлоти у затвореном
 • R18: Када се употребљава, може наградити запаљиву/експлозивну смешу ваздуха и гаса
 • R45: Може узроковати канцер
 • R60: Може смањити фертилитет
 • R42: Може изазвати сензитацију ако се удише
 • R56: Токсично за терестричне организме
 • R9: Експлозивно када се меша са запаљивим материјалима
 • R24: Отровно у контакту са кожом
 • R59: Уништава озонски омотач
 • R23: Отровно за удисање
 • R64: Штетно за бебе које доје
 • R38: Иритантно за кожу
 • R48: Опасност од озбиљног угрожавања здравља приликом дуже изложености
 • R10: Запаљиво
 • R61: Може имати тератогено дејство
 • R33: Опасност од кумулативног ефекта
 • R46: Може узроковати генске мутације
 • R66: Учестала изложеност може проузроковати сувоћу и пуцање коже
 • R41: Ризик од озбиљног оштећења очију
 • R39: Опасни или веома озбиљни неповратни ефекти
 • R21: Штетно у контакту са кожом
 • R53: Може узроковати дугорочне штетне последице у воденим екосистемима
 • R49: Може узроковати канцер ако се удише
 • R57: Токсично за пчеле
 • R11: Веома запаљиво
 • R62: Могућ ризик од смањеног фертилитета
 • R28: Веома токсично ако се прогута
 • R51: Токсично за водене организме
 • R55: Токсично за животиње
 • R5: Температура може изазвати ватру
 • R22: Штетно ако се прогута
 • R65: Штетно: може узроковати оштећења на плућима ако се прогута
 • R6: Експлозивно у контакту са ваздухом или без љега
 • R68: Могућ ризик од неповратних ефеката
 • R1: Експлозивно када је на сувом
 • R25: Отровно ако се прогута
 • R50: Веома токсично за водене организме
 • R31: У контакту са киселинама ослобађа отровни гас
 • R26: Веома токсично када се удише
 • R17: Спонтано сагорева на ваздуху
 • R3: Велики ризик од експлозије при удару, трењу, пламену или извору ватре
 • R4: Гради експлозивна метална једињења
 • R19: Може наградити експлозивне пероксиде
 • R2: Ризик од експлозије при удару, трењу, пламену или извору ватре
 • R36: Иритантно за очи
 • R37: Иритантно за респираторни систем
 • R20: Штетно за удисање
 • R29: У контакту са водом ослобађа отровни гас
 • R30: Може постати веома запаљиво приликом коришћења
 • R67: Испарења могу изазвати поспаност и вртоглавицу
 • R15: У контакту са водом ослобађа веома запаљиве гасове
 • R58: Може узроковати дугорочне штетне последице у животној средини
 • R54: Токсично за биљке
 • R12: Крајње запаљиво
 • R27: Веома токсично у контакту са кожом
 • R8: Контакт са запаљивим материјалима може изазвати пожар
 • R7: Може проузроковати пожар
 • R16: Експлозивно када се меша са оксидационим средствима

Напомена: ознаке које недостају упућују на то да су или поништене или замењене другим ознакама.

                                     

2. Комбинације

 • R50/53: Веома токсично за водене организме, може проузроковати дугорочне лоше ефекте на водене екосистеме
 • R39/23/24: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише или у додиру са кожом
 • R39/23: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише
 • R23/25: Отровно за удисање и ако се прогута
 • R68/20/22: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се удише и гута
 • R39/26: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише
 • R48/23/24/25: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања, контакта са кожом и гутања
 • R20/21: Штетно за удисање и у контакту са кожом
 • R48/20/21/22: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања, контакта са кожом и гутања
 • R24/25: Отровно у контакту са кожом и ако се прогута
 • R48/20: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања
 • R68/20/21: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се удише и у контакту са кожом
 • R39/23/25: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише или прогута
 • R68/21/22: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката у додиру са кожом и ако се гута
 • R36/38: Иритантно за очи и кожу
 • R48/24: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег додира са кожом
 • R39/23/24/25: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише, у додиру са кожом или ако се прогута
 • R14/15: Бурно реагује са водом, ослобађајући крајње запаљиве гасове
 • R39/26/27/28: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише, у додиру са кожом или ако се прогута
 • R26/27: Веома отровно за удисање и у контакту са кожом
 • R26/28: Веома отровно за удисање и ако се прогута
 • R36/37/38: Иритантно за очи, респираторни систем и кожу
 • R20/22: Штетно за удисање и ако се прогута
 • R39/27: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти у додиру са кожом
 • R48/22: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег гутања
 • R68/21: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката у контакту са кожом
 • R23/24/25: Отровно за удисање, у контакту са кожом и ако се прогута
 • R39/26/27: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише или у додиру са кожом
 • R21/22: Штетно у контакту са кожом и ако се прогута
 • R48/21/22: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег додира са кожом и гутања
 • R15/29: У контакту са водом ослобађа токсичне, крајње запаљиве гасове
 • R48/23: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања
 • R27/28: Веома отровно у контакту са кожом и ако се прогута
 • R39/27/28: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти у додиру са кожом или ако се прогута
 • R48/23/24: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања и контакта са кожом
 • R42/43: Може узроковати сензитацију удисањем или у контакту са кожом
 • R23/24: Отровно за удисање и у контакту са кожом
 • R20/21/22: Штетно за удисање, у контакту са кожом и ако се прогута
 • R48/23/25: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања и гутања
 • R51/53: Токсично за водене организме, може проузроковати дугорочне лоше ефекте на водене екосистеме
 • R48/25: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег гутања
 • R68/20/21/22: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се удише, у додиру са кожом и ако се гута
 • R68/20: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се удише
 • R52/53: Штетно за водене организме, може проузроковати дугорочне лоше ефекте на водене екосистеме
 • R39/25: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се прогута
 • R48/24/25: Токсично: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег додира са кожом и гутања
 • R48/20/22: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања и гутања
 • R37/38: Иритантно за респитарорни систем и кожу
 • R39/24: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти у додиру са кожом
 • R39/26/28: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се удише или прогута
 • R39/28: Веома токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти ако се прогута
 • R36/37: Иритантно за очи и респираторни систем
 • R26/27/28: Веома отровно за удисање, у контакту са кожом и ако се прогута
 • R39/24/25: Токсично: опасни или врло озбиљни неповратни ефекти у додиру са кожом или ако се прогута
 • R48/21: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег додира са кожом
 • R68/22: Штетно: могућ ризик од неповратних ефеката ако се гута
 • R48/20/21: Штетно: опасно или озбиљно угрожавање здравља приликом дужег удисања и контакта са кожом
                                     
 • познати астероид, који има посебне карактеристике у спектру. Понекад се ознаке комбинују и ако астероид приказује карактеристике различитих типова. СМАСС
 • пројект, који је прихваћен 28. марта 1938. године, и добио званичну ознаку Змај Р - 1. Намена му је била авион за борбу, бомбардовање и извиђање. Тада се
 • Termin R10 ima više značenja. R - oznake R10: Zapaljivo Ugljen tetrahlorid, R - 10, rastvarač
 • Р - 27 је ознака једне серије руских подморничких ракета средњег домета, које су израђиване у више верзија. Р - 27 може, зависно од верзије, носити једну
 • Тјуратам, Бајконур, СССР, 31. марта 1972. Ракета - носач Р - 7 Семјорка рус. Семёрка 8К71, НАТО ознака SS - 6 Sapwood са додатим степеном је поставила сателит
 • Тјуратам, Бајконур, СССР, 11. новембра 1963. Ракета - носач Р - 7 Семјорка рус. Семёрка 8К71, НАТО ознака SS - 6 Sapwood са додатим степеном је поставила сателит
 • космодрома Плесецк, СССР, 3. априла 1980. Ракета - носач Р - 14 Чусоваја рус. Чусовая 8К65, НАТО ознака SS - 5 Skean са додатим степеном је поставила сателит
 • Тјуратам, Бајконур, СССР, 3. септембра 1965. Ракета - носач Р - 14 Чусоваја рус. Чусовая 8К65, НАТО ознака SS - 5 Skean са додатим степеном је поставила сателит
 • космодрома Плесецк, СССР, 17. јуна 1966. Ракета - носач Р - 7 Семјорка рус. Семёрка 8К71, НАТО ознака SS - 6 Sapwood са додатим степеном је поставила сателит

Users also searched:

...