Back

ⓘ Категорија:Књижевне врсте
                                               

Анегдота

Анегдота је сажето сведочанство или прича о некој личности или догађају. Обично је реч о знаменитој личности или некој друштвеној или националној групи.

                                               

Античка грчка комедија

Грчка комедија била је, уз трагедију и сатирску игру, један од три главна жанра старогрчког театра и обухватала је низ сценских врста, укључујући пучку импровизацију, мими флијачку фарсу. Велики грчки филозоф Аристотел написао је у својој Поетици око 355. пне. Да је комедија "подражавање нижих карактера, али не у пуном обиму онога што је рђаво, него онога што је ружно, а смешно је само део тога; јер смешна је нека грешка и ругоба која не доноси бола и није погубна; на пример: смешна маска, то је нешто ружно и наказно, али не боли Спој драмске радње са богатством музике и плеса, као и лирск ...

                                               

Античка комедија

Назив комедија је сложеница за коју се претпоставља да је настала од грчке речи комос "весела поворка" и оиде песма. Термин је означавао драмска дела веселе садржине која су се приказивала за време Великих или Градских Дионисија у 5. веку п. н. е. У њиховој структури хор је заузимао значајно место. Колико је познато, у сродној драмској врсти, која се развила око 500. п. н. е. у књижевности западних Грка на Сицилији, хор није учествовао. Та су се дела означавала као драме. Временом, хор је изгубио своју првобитну улогу и у античкој комедији па се термин комедија почео примењивати и на весел ...

                                               

Античка трагедија

Античка трагедија или грчка трагедија је позоришни жанр који је настао у античкој Грчкој. Своју најзначајнију форму стекла је у 5. веку п. н. е. Најважнији писци трагедија су Есхил, Софокле и Еурипид.

                                               

Басма

Басма је краћа говорна форма у оквиру народне књижевности, врста молитвеног песништва против разних душевних и физичких болести. Она је најархаичнији вид народне медицине која почива на веровању да се магијом речи може отерати свако зло од човека. Вук Караџић их дефинише као "оне ријечи скупа што бајалица или бајач говори кад баје".

                                               

Беседа

Беседа, у антици представља вид говорничке вештине, коју кодификују Аристотел, Цицерон, Квинтилијан и други. Такође, у словенској култури, раније представља назив за византијски књижевни род хомилију или дијалог. Одатле и трајно значење ове речи као стручног израза православног проповедништва: црквена проповед на одређену библијску тему, проповед у којој се тумачи библијска прича и поука. Значење се понекад проширује и на сваку тематску проповед. У свакодневној, колоквијалној употреби, може се третирати као синоним за сваку врсту говора.

                                     

ⓘ Књижевне врсте

  • примату разума у човековом животу. Књижевне појаве тих последњих деценија века просвећености сврставају се у књижевни правац сентиментализам и предромантизам
  • Епиграм је, као и трагедија која гласи опште место грчке књижевне историографије, изворна и јединствена грчка творевина. Једноставан традиционални натпис
  • врста речи. Од тих десет пет је променљивих, а пет непроменљивих. Променљиве врсте речи: Именице Заменице Придеви Бројеви Глаголи Непроменљиве врсте речи:
  • између својих књижевних дела и читалачке публике. Оснивачи Књижевне колонија у Сићеву су др Михајло Игњатовић, нишки писац и књижевни преводилац и Друштва
  • или не. Полазећи од природе самог дела, књижевност се дели на књижевне родове и врсти Постојали су разни покушаји да се дефинише књижевност Сајмон
  • различитих врста кинеског језика, као што су стандардни мандарински или друге регионалне врсте као што је стандардни кантонски или, у неким врстама кинеског
  • означава да се говори о називу стваралачке језичке делатности особите врсте Књижевни појмови поезија и песништво нису истоветни са онима из свакодневног
  • књижевне антропологије Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology из 1989. године, О фиктивном и имагинарном: Перспективе књижевне антропологије
  • Ovo je žanr. Za časopise, molimo vas, pogledajte Književni časopisi Književno novinarstvo engl. Creative nonfiction, nem. Dokumentarroman je oblik eseja
  • Просиметрум лат. Prosimetrum је књижевна форма у којој се смењују поезија и проза. Ретка књижевна врста Сматра се да је, најевероватније настало из

Users also searched:

...