Back

ⓘ Категорија:Наука о књижевности
                                               

Англистика

Aнглистика је академска дисциплина која обухвата проучавање књижевности написане на енглеском језику, енглескe лингвистикe и енглескe социолингвистике. То је уобичајено за академскa одељења "Енглисх" или "енглескix студијa" да укључују научнике из енглеског језика, књижевности укључујући књижевне критике и књижевне теорије, лингвистике, права, новинарства, састав студија, филозофију језика, писмености, објављивање / историја књиге, комуникације студија, техничка комуникације, фолклора, културних студија, креативно писање, критичка теорија, области инвалидности, студија област нарочито амер ...

                                               

Версификација

Версификација означава организовање стиха као специфичног облика песничког говора, својствено појединим језицима, периодима или песницима. Технике и системи версификације уочени су у пракси стиха, а основни термини потичу из античке метрике. У структури везаног стиха утврђени су следећи фактори: строфа и метар и његово испољавање у конкретним облицима ритма, као и са метром повезана синтаксичко-интонациона структура стиха; еуфонија која у првом реду обухвата риму. Ритам стиха доживљавамо на основу више или мање равномерног протицања језичких сигнала у краћим временским размацима, као што с ...

                                               

Документарна литература

Документарна литература је начин литерарне обраде историјских и савремених догађаја као и научних материјала. У развој литературе је углавном дошла после Другог светског рата када се одражава на промене естетских норми и долази до новог вредносног система са условима верности чињеницама и документацијама. У светској литератури припадник овој врсти литературе је познати швајцарски писац Ерих фон Деникен аутор темета из пра-астронаутике. У ширем смислу односи се појам за широку скалу документарне литературе односно биографске, репортажне, путописне, мемоариске, или личних дневника Аутори упо ...

                                               

Компаративна књижевност

Током XX века у области књижевности, било је изузетно много праваца, школа и изама, на глобалном нивоу, од којих поједини нису дали ништа значајније историји књижевности осим што су себи сковали неко звучно име. Ипак, неки од тих покрета превазилазе границе регионалног и имају универзално значење. У области америчке књижевности то су представници: изгубљене генерације lost generation, бита beat, Тихе генерација silent generationи постмодерне. Изгубљена генерацја је име нараштаја америчких младића који су учествовали на ратиштима Европе током I светског рата. Њихови мотиви за то учешће су б ...

                                               

Методологија проучавања књижевности

Методологија проучавања књижевности је дисциплина која испитује основне облике научног истраживања књижевности и систематског излагања о књижевности. Методологија науке о књижевности је неодвојиви део теорије књижевности. Методолошки проблеми: питање самосталности науке о књижевности - једни мисле да је наука о књижевности потпуно самостална, а други да је то грана неке друге науке; јединствен метод или сарадња више различитих метода - данас је уверење о једној методи превазиђено, а доминира схватање о потреби усвајања искустава многих и разнородних учења. тип науке који се узима као узор ...

                                               

Рецензија

Рецензија је критичка оцена о неком научном или уметничком делу, којом се квалификује вредност тог дела. Увек се даје у писаном облику и то пре објављивања дела. Понекада се даје у виду посебног издања или у уводу самог дела. Од краја 18. века рецензија у књижевности представља критику, односно препоруку за штампање. Данас и школски уџбеници захтевају рецензију пре него што се понуде школама.

                                               

Mimesis, дело Ериха Ауербаха

Предмет књиге Мимесис је тумачење стварности у књижевном приказивању или "подражавању" у западној књижевности. Књига се састоји из двадесет независних студија које се баве текстовима из временског периода од преко три миленијума. Представља историју реализма од Хомера до Џемса Џојса и Вирџиније Вулф, засновану на стилистичким анализама појединих одломака. Ауербах је термин мимесис преузео од Платона, код којег је употреба овог термина ограничена на уметност. Мимесис као естетска категорија преузета из грчке филозофије означава подражавање, репродукцију и односи се на реализам у ширем значе ...

                                               

Sekundarna literatura

Sekundarna literatura je pojam u teoriji književnosti. Nasuprot pravom, pesničkom, književnom tekstu, onom sa kojim se čitalac najpre susreće, sekudnarna literatura označava naučna i kritička dela koja raspravljaju o samoj knjizi ili piscu. Kada prikazujemo pisce, epohe, pripovedačke postupke, poetike odredenih pisaca, ili klimu vremena u kojima su autori stvarali, neophodno je koristiti se sekundarnom literaturom. Ona nudi sve što je sakupljeno u bibliografiji o piscu.

                                     

ⓘ Наука о књижевности

  • књижевник, историчар књижевности преводилац, пензионисани професор, члан Српске академије наука и умјетности и Академије наука и умјетности Републике
  • писма и књижевности у Месопотомији, Египту, Персији, Индији, Палестини и све до почетка средњовјековне књижевности Под класичном књижевношћу често се
  • књижевност омогућава стицање теоријско - методолошких, научних и стручних знања из области српског језика, науке о језику, српске књижевности и науке о
  • Детаљније: Sociologija Социологија књижевности је подобласт социологије културе. Она проучава друштвену производњу књижевности и њене друштвене импликације
  • био је српски књижевник, историчар књижевности и редовни члан Српске академије наука и уметности и Академије наука и уметности Босне и Херцеговине. Рођен
  • друштвених наука проучава логику и методологију друштвених наука као што су социологија, антропологија и политичке науке Филозофе друштвених наука занимају
  • Дубровнику, са својом књижевношћу и културом. Сви рани историчари књижевности и издавачи уврштавају засебну дубровачку у корпус српске књижевности попут: Јована
  • Награда Сима Цуцић за најбољу књигу из области науке о књижевности за децу за књигу: Књижевност за децу - крила за зачарани лет Банатски културни
  • enciklopedija koja je nastala u to vreme sadržavala je različita dela o društvenim naukama Giddens, Anthony, Duneier, Mitchell, Applebaum, Richard. 2007. Introduction
  • науке, методологија науке је уско везана за теорију сазнања. Истражује методе путем којих наука долази до истина које постулира о свијету и критички разматра

Users also searched:

...
...
...