Back

ⓘ Категорија:Електроника
                                               

Електроника

Електроника је наука која се састоји од физике, инжењерства, технологије и примена које се баве емисијом, протоком и контролом електрона у вакууму и материји. Идентификација електрона 1897. године, заједно са изумом вакуумске цеви, која може да појачава и исправља слабе електронске сигнале, инаугурисали су поље електронике и електронско доба. Електротехника је своје име добила током двадесетих година 20. века по истоименом америчком часопису. Појму електроника је могуће доделити три основна значења: Електроника као техничка дисциплина је део електротехнике која се бави развојем и производњ ...

                                               

Активне компоненте

Активне компоненте су делови електронских уређаја које могу активно да утичу на промену електричне струје - сигнала у оквиру електричног кола. Активне компонете се деле на:

                                               

Аналогна електроника

Аналогна електроника је део електронике која се бави обрадом аналогних сигнала, који су по природи континуални и по времену и по амплитуди. Задатак аналогне електронике је анализа и пројектовање различитих електронских кола у која спадају исправљачи, појачавачи, стабилизатори, осцилатори, модулатори, детектори, мешачи, филтри, итд. Како су од интреса кола у широком распону радне учестаности, од индустријских 50 Н z па све до области видљивог спктра, реда 10 15 Н z, кола се анализирају и у временском и комплексном домену, применом такозване Лапласове трансформације. Фундаментална структура ...

                                               

Аналогни сигнал

Аналогни сигнал је у електроници континуално промјењиви напон или струја. Амплитуда сигнала може имати било коју вриједност, за разлику од дигиталног сигнала. Примјери аналогног сигнала су звук, температура, притисак ваздуха, и велика већина других природних сигнала.

                                               

Аутоматски прекидач

Аутоматски прекидач је самостални електрични прекидач, конструисан да заштити електричну мрежу од оштећења изазваним преоптерећењем струјом или струјом кратког споја. За разлику од осигурача, који после обављања своје функције више није способан за рад и мора се заменити новим, аутоматски прекидач осигурач се може поново вратити у рад ручно или аутоматски. Аутоматски прекидачи се производе у разним величинама, од малих кућних, који штите кућну инсталацију, до великих прекидача намењених за заштиту високо-напонских водова целих градова.

                                               

Биметал

Биметални елемент се састоји од два различита материјала спојена тако да образују плочицу, завојницу или хеликс, а користе се за регулацију температуре. Морају да имају различите коефицијенте термалног растезања тако да промјена температуре деформира оригинални облик. Биметални термометар се добија ако се биметалу дода скала и индикатор, а биметалски термостат ако се биметалу додају електрични контакти. Биметални термостат се често користи за регулацију температуре, рецимо у пеглама, пећима и другде. Зависно од градње, повишена температура може да отвори или затвори електрични контакт. Тре ...