Back

ⓘ Армиранобетонске конструкције
                                     

ⓘ Армиранобетонске конструкције

Армиранобетонске конструкције представљају једну од најважнијих области грађевинарства. У току своје историје старе нешто више од стопедесет година, по својој масовности и значају, армирани бетон успева да преузме примат над осталим грађевинским материјалима. Армиранобетонски конструктивни елементи се могу срести на објектима најразличитијих намена, почевши од зграда, преко објеката нискоградње и хидроградње, до објеката као што су мостови, силоси, водоторњеви и многи други.

Прорачун ових конструкција разликује се у односу на поједине врсте и регулисан је низом стандарда и прописа који варирају од земље до земље. У Србији су на снази прописи објављени у Сл. листу СФРЈ 23.02.1987. познати као Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон или ПБАБ 87.

                                     
  • рестаурацији фасада и отвора, као и поновном постављању међуспратне дрвене конструкције у самој кули Почетком 21. века власти града Београда постигле су оквиран
  • актуелног питања из домена примене статичких метода на конструкцији модуларних армиранобетонских мостова. Докторски испит Миланковић је положио у 25. години
  • 7.000 m³ утрошено на шипове у темељима, 700 t гвожђа и 560 t челичне конструкције Од укупних инвестиција, 70  је утрошено на изградњу темеља. Зграда
  • механизму. Ветротурбине са вертикалним вратилом не захтевају посебне конструкције носача ни контролу њиховог положаја. Већина делова који се повремено
  • здања је одредио применом система с носачима Хербст, за међуспратне конструкције а фасадни склоп, компонован из три неједнака сегмента, је осмислио је
  • prolazi tim slojem. Filterski je sloj položen na nosivu konstrukciju najčešće montažne armiranobetonske ploče, u koje je ugraden sistem mlaznica obično 64
  • obostranim izvodenjem armiranobetonskih zidova, bušenje unutrašnje površine kamenih zidova i kasnija izradba armiranobetonskih serklaža na visinskim razmacima
  • и висине 255 cm. Централна дворана маузолеја формирана је танким армиранобетонским зидовима Мониер дебљине 10 cm и висине 385 cm. Мониер зидови су

Users also searched:

...
...
...