Back

ⓘ Interfejs
                                     

ⓘ Interfejs

Interfejs zajednička je deljena granica, posredstvom koje dve ili više komponenti računarskog sistema vrše razmenu informacija. Razmena informacija može se odvijati izmedu softvera, hardverskih komponenti, perifernih uredaja, ljudi ili kao kombinacija navedenih. Pojedine računarske komponente, poput ekrana osetljivih na dodir, mogu istovremeno i primati i slati podatke posredstvom interfejsa, dok neke druge poput mikrofona, jedino omogućavaju prijem podataka.

                                     

1. Hardverski interfejs

Hardverski interfejs je prisutan u mnogim uredajima poput: magistrala, uredaja za skladištenje podataka, ulazno-izlaznih uredaja itd. Tehnički, hardverski interfejs opisan je mehaničkim, električnim i logičkim signalima koji se razmenjuju na fizičkom medusklopu dva uredaja, kao i protokolima kojima se vrši sekvencija signala signaliziranje.

Standardan interfejs, poput SCSI, odvaja dizajn i primenu jedne hardverske komponente od dizajna i primene drugih hardverskih komponenti unutar istog računarskog sistema. Takav modularni pristup omogućava korisnicima i proizvodačima hardvera veliku fleksibilnost u implementaciji računarskog sistema.

Hardverski interfejs može biti paralelan ili serijski. Kod paralelnog interfejsa prenos podataka vrši se kroz nekoliko provodnika istovremeno, dok se kod seriskog interfejsa prenos podataka vrši bajt po bajt korišćenjem jednog provodnika.

                                     

2. Softverski interfejs

Pojam softverskog interfejsa, obuhvata široki raspon različitih tipova interfejsa, na različitim nivoima operativnog sistema. Operativni sistem može posredovati u komunikaciji izmedu korisnika i hardverskih komponenti ili programi aplikacije koji se pokreću pod odredenim operativnim sistemom mogu zahtevati komunikaciju sa drugim programima, nitima istog programa engl. threads ili komunikaciju sa delovima samog operativnog sistema.

                                     

2.1. Softverski interfejs Dizajn i primena softverskog interfejsa u praksi

Ključni princip prilikom dizajna softverskog interfejsa, jeste zabrana nekontrolisanog pristupa računarskim resursima i omogućavanje njihovog korišćenja isključivo kroz dobro definisane ulazne tačke engl. entry points. Pored zadovoljenja bezbednosnih zahteva, korišćenje softverskog interfejsa omogućava i jednostavnije, funkcionalnije korišćenje kompjuterskih resursa. Softverski interfejs omogućava da različiti programi ili niti istog programa dele zajedničke: konstante, tipove podataka, procedure, specifikacije izuzetaka i potpise metoda. Takode, ponekad se javne varijable programa definišu kao deo softverskog interfejsa.

U toku dizajna i implementacije softverskog interfejsa, treba težiti ka zadovoljenju principa modularnosti. Interfejs programskog modula A mora biti definisano nezavisno od njegove implementacije.

                                     

3. Korisnički interfejs

Korisnički interfejs predstavlja tačku interakcije izmedu računara i čoveka što uključuje bilo koju proceduru interakcije gde se podaci prenose izmedu korisnika i računarskog sistema.

                                     
  • Za druga značenja pogledajte GUI Grafički korisnički interfejs енгл. Graphical User Interface GUI sučelje ili okruženje je softversko okruženje koje
  • Inteligentni korisnički interfejs IUI Inteligent User Interface, Inteligentni UI ili Interfejs agent je korisnički interfejs koji sadrži neke aspekte
  • индустријском дизајну поља интеракција човека и рачунара, кориснички интерфејс КИ простор је где се остварују интеракције између људи и машина. Циљ
  • API енгл. Application Programming Interface - програмски интерфејс апликације интерфејс је за програмирање које дефинише начине на које апликације
  • Интерфејс командне линије енгл. command - line interface, CLI је механизам за интеракцију са оперативним системом или неким другим софтвером рачунара
  • Interfejs medusklop koji se koristi za spajanje hard disk uredaja na PC odnosno na matičnu ploču naziva se IDE Integrated Drive Electronics integrisana
  • Дизајн корисничког интерфејса или пројектовање корисничког интерфејса је дизајн корисничких интерфејса за машине и софтвер, као што су рачунари, кућни
  • Савремене теорије интерфејса Перцепција као интерфејс Знак као интерфејс Кôд као интерфејс Фантазија као интерфејс Интерфејс интерфејса Закључак Додаци:
  • sadržaj. Osnovne osobine svakog CMS - a su: korisnički interfejs za prikaz sadržaja, veb interfejs za administraciju kod veb CMS - a je moguća izmena sadržaja