Back

ⓘ Универзитет „Бијељина” Бијељина




                                     

ⓘ Универзитет "Бијељина” Бијељина

Универзитет Бијељина је приватни универзитет, основан 2011. године од стране Високе школе "Колеџ здравствене његе” Бијељина, на основу Сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске 2011. године у Бијељини у Републици Српској, БиХ.

                                     

1. Универзитет Данас

Универзитет располаже са 4300m² простора у оквиру којег Универзитет располаже са 4 амфитеатра, 5 учионица са укупно 600 мјеста. Студентима су на располагању и једна рачунарска сала са укупно 20 умрежених рачунара, те читаоница. Наставници, сарадници и администрација располажу са 12 кабинета, односно канцеларија. Амфитеатри поседују сопствена озвучења, а све учионице имају обезбијеђене услове за приступ Интернету и извођење наставе путем видео пројекција. Поред наведеног Универзитет има 9 лабораторија намијењених за извођење вјежби студентима фармације и пољопривреде. У оквиру универзитета налази се и Центар за психолошко саветовање младих.

Универзитет се данас састоји од четири факултета:

  • Фармацеутски факултет
  • Факултет за психологију
  • Факултет здравствених студија
  • Пољопривредни факултет
                                     

2. Фармацеутски факултет

Интегрисане академске студије фармације

Студијски програм: Интегрисане академске студије фармације према програму трају 5 година, односно 10 семјестара и вреднују се са 300 ЕЦТС бодова. У том периоду обави се укупно 1500 часова теоријске наставе, 885 часова практичне наставе, 945 часова семинара и 5445 самосталног рада студентска пракса, што укупно чини 9000 часова на факултету и у здравственим установама.

Стиче академски назив: Магистар фармације - 300 ЕЦТС.

                                     

3. Факултет за психологију

Основне академске студије психологије

Према програму, студије трају 4 године, односно 8 семестара и вреднују се са 240 ЕЦТС бодова. У том периоду обави се укупно 7200 часова активне наставе и самосталног рада студената.

Стиче академски назив: Дипломирани психолог – 240 ЕЦТ.

                                     

4. Факултет здравствених студија

Aкадемске студије Сестринство

Према програму трају 3 године, односно 6 семестара и вреднује се са 180 ЕЦТС бодова. У том периоду обави се укупно 1200 часова теоријске наставе, 810 часова практичне наставе, 240 часова семинара и 2170 самосталног рада студентска пракса, што укупно чини 4420 часова, на Факултету и у здравственим установама.

Стиче академски назив: Дипломирана медицинска сестра – 180 ЕЦТС

                                     

5. Пољопривредни факултет

Основне академске студије агроекономије

Студије првог циклуса агроекономије према програму трају 4 године, односно 8 семестара и вриједнују се са 240 ЕЦТС бодова. У том периоду обави се 7200 часова активне наставе и самосталног рада студента на студијском програму агроекономија.

Стиче академски назив: Дипломирани инжењер агроекономије - 240 ЕЦТС

Основне академске студије пољопривредне производње

Студије првог циклуса пољопривредна производња према програму трају 4 године, односно 8 семестара и вриједнују се са 240 ЕЦТС бодова. У том периоду обави се 7200 часова активне наставе и самосталног рада студента на студијском програму Пољопривредне производње.

Стиче академски назив: Дипломирани инжењер пољопривреде - 240 ЕЦТС

                                     

6. Издавачка дјелатност

У оквиру Центра за издавачку дјелатност излази часопис Академски преглед, Зборници радова са научних конференција, Билтен Универзитета, Информатор.

Часопис "Академски преглед” излази два пута годишње.

Међународни стандард за број часописа ISSN додјелила је Национална и универзитетска библиотека БиХ у Сарајеву, и то:

  • ISSN 2637-2029 – за електронско издање часописа
  • ISSN 2637-2525 – за штампано издање часописа
                                     
  • јединицу локалне самоуправе некадашњу општину погледајте чланак Град Бијељина Бијељина је град у Републици Српској, Босна и Херцеговина. На попису становништва
  • туризам Универзитет Бијељина Бијељина Фармацеутски факултет Факултет за психологију Факултет здравствених студија Пољопривредни факултет Универзитет у Бањој
  • научног скупа Квалитет - пут у Европу стр. 171 - 188, Универзитет Синергија Бијељина Бијељина 2013 Administrative dispute in tax matters, Међународни
  • Споменик Краљу Петру I Карађорђевићу Трг Краља Петра I Карађорђевића Бијељина Град Бијељина Захвални Срби Семберије Краљ Петар I Карађорђевић Споменик Николи

Users also searched:

...