Back

ⓘ Омохиоидни мишић
Омохиоидни мишић
                                     

ⓘ Омохиоидни мишић

Омохиоидни мишић је парни мишић врата, који припада средњем слоју предње стране вратне мускулатуре. Слично дигастричном мишићу, сачињавају га два мишићна трбуха: доњи и горњи, као и међутрбушна тетива која их повезује.

Доњи трбух се припаја на горњој ивици лопатице и одатле се простире навише, унутра и унапред до мишићне тетиве. Горњи трбух полази од тела подјезичне кости и пружа се наниже, уназад и упоље до тетиве. Ова два дела мишића су међусобно постављена под тупим углом, који је отворен уназад, упоље и навише.

Инервација је слична као и код већине других потхиоидних мишића, а остварује се преко грана вратног сплета лат. plexus cervicalis односно тзв. вратне замке. Дејство мишића је разнолико и сложено. Он фиксира хиоидну кост и пружа тачку ослонца за дејство натхиоиднох мишића. Осим тога, спушта подјезичну кост током говора и гутања, а такође затеже предтрахеални лист вратне фасције што према неким ауторима онемогућава да се вене спљоште. На тај начин, он утиче на побољшање крвотока главе и врата.

                                     
  • Ртенични мишић главе лат. musculus spinalis capitis је парни мишић врата, који је локализован у трећем слоју задње стране његове мускулатуре. Слично
  • Најдужи мишић врата лат. musculus longissimus cervicis је парни мишић вратне мускулатуре, који се налази у трећем слоју његове задње стране и то споља
  • Завојни мишић главе лат. musculus splenius capitis је парни мишић врата, који припада другом слоју задње стране вратне мускулатуре. Има облик трапезоида
  • Предњи прави мишић главе лат. musculus rectus capitis anterior је парни мишић врата, који се налази испред вратног дела кичменог стуба и унутра у односу
  • Дуги мишић врата лат. musculus longus colli је парни мишић вратне мускулатуре, који је смештен испред вратног дела кичменог стуба и унутра у односу
  • Горњи коси мишић главе лат. musculus obliquus capitis superior је парни мишић вратне мускулатуре, који се налази у четвртом најдубљем слоју задње стране
  • Најмањи скаленски мишић лат. musculus scalenus minimus је парни нестални мишић врата, који се издваја из предњег скаленскг мишића Уколико је одсутан
  • Доњи коси мишић главе лат. musculus obliquus capitis inferior је парни мишић врата, који припада четвртом слоју задње стране његове мускулатуре. Локализован
  • Завојни мишић врата лат. musculus splenius cervicis је локализован у другом слоју задње стране вратне мускулатуре. Он представља доњи спољашњи сноп
  • Бочни прави мишић главе лат. musculus rectus capitis lateralis је парни мишић врата, који је локализован у четвртом слоју задње стране вратне мускулатуре

Users also searched:

...