Back

ⓘ Стернохиоидни мишић
Стернохиоидни мишић
                                     

ⓘ Стернохиоидни мишић

Стернохиоидни мишић је парни мишић врата, који је локализован у средњем слоју предње стране његове мускулатуре. Има облик танке мишићне траке, која се простире од грудне до подјезичне кости.

Мишић се припаја на горњем делу грудне кости тзв. манубријуму и одатле се пружа навише до доње ивице тела подјезичне кости.

Као и већина других потхиоидних мишића, инервисан је од стране грана вратног сплета преко тзв. вратне замке. Дејство стернохиоидног мишића се огледа у спуштању хиоидне кости током акта гутања и говора, као и њеном фиксирању што даје ослонац за деловање натхиоидних мишића.

                                     
  • Завојни мишић главе лат. musculus splenius capitis је парни мишић врата, који припада другом слоју задње стране вратне мускулатуре. Има облик трапезоида
  • Најдужи мишић врата лат. musculus longissimus cervicis је парни мишић вратне мускулатуре, који се налази у трећем слоју његове задње стране и то споља
  • Дуги мишић врата лат. musculus longus colli је парни мишић вратне мускулатуре, који је смештен испред вратног дела кичменог стуба и унутра у односу
  • Предњи прави мишић главе лат. musculus rectus capitis anterior је парни мишић врата, који се налази испред вратног дела кичменог стуба и унутра у односу
  • Горњи коси мишић главе лат. musculus obliquus capitis superior је парни мишић вратне мускулатуре, који се налази у четвртом најдубљем слоју задње стране
  • Најмањи скаленски мишић лат. musculus scalenus minimus је парни нестални мишић врата, који се издваја из предњег скаленскг мишића Уколико је одсутан
  • Доњи коси мишић главе лат. musculus obliquus capitis inferior је парни мишић врата, који припада четвртом слоју задње стране његове мускулатуре. Локализован
  • Завојни мишић врата лат. musculus splenius cervicis је локализован у другом слоју задње стране вратне мускулатуре. Он представља доњи спољашњи сноп
  • Бочни прави мишић главе лат. musculus rectus capitis lateralis је парни мишић врата, који је локализован у четвртом слоју задње стране вратне мускулатуре

Users also searched:

...