Back

ⓘ Нахија
                                     

ⓘ Нахија

Нахија је била административна јединица Османског царства, нижег степена од казе. На челу нахије се налазио мутеселим, кога је именовао паша.

Каза је настала подјелом санџака и одговарала је отрилике површини града са околином. Казе су били подјељене на нахије и села. Ревизијом административног закон 1871. године успостављене су нахије као прелазни ниво између казе и села.

                                     

1. Литераура

 • Пантелић, Душан 1949. Београдски пашалук пред Први српски устанак 1794-1804. Београд: Научна књига.
 • Šabanović, Hazim 1959. Bosanski pašaluk: Postanak i upravna podjela. Sarajevo: Naučno društvo Bosne i Hercegovine.
 • Пантелић, Душан 1927. Београдски пашалук после Свиштовског мира 1791-1794. Београд: Српска краљевска академија.
                                     
 • Здравко Велимировић Јефто Шћепановић Чајо Група аутора: Историјски лексикон Црне Горе, књига 5, Daly Press - Вијести, 2006. Катунска нахија Стара Црна Гора
 • делатностима које обавља Поповић, Љубодраг. Зоран Марковић, ур. Јагодинска нахија књига прва 1815 - 1823 PDF Јагодина: Историјски архив Јагодина. ISBN 86 - 902609 - 5 - 1
 • делатностима које обавља Поповић, Љубодраг. Зоран Марковић, ур. Јагодинска нахија књига прва 1815 - 1823 PDF Јагодина: Историјски архив Јагодина. ISBN 86 - 902609 - 5 - 1
 • делатностима које обавља Поповић, Љубодраг. Зоран Марковић, ур. Јагодинска нахија књига прва 1815 - 1823 PDF Јагодина: Историјски архив Јагодина. ISBN 86 - 902609 - 5 - 1
 • кнежинама и нахијама чија су овлашћења постепено расла. Кнежевина Србија је првом административном поделом из 1819. године била подељена на 12 нахија 45 кнежина
 • делатностима које обавља Поповић, Љубодраг. Зоран Марковић, ур. Јагодинска нахија књига прва 1815 - 1823 PDF Јагодина: Историјски архив Јагодина. ISBN 86 - 902609 - 5 - 1
 • делатностима које обавља Поповић, Љубодраг. Зоран Марковић, ур. Јагодинска нахија књига прва 1815 - 1823 PDF Јагодина: Историјски архив Јагодина. ISBN 86 - 902609 - 5 - 1
 • Јагодинска нахија 1815 - 1823. Јагодина: Историјски архив Средње Поморавље стр. 70. Поповић, Љубодраг. Зоран Марковић, ур. Јагодинска нахија књига прва
 • делатностима које обавља Поповић, Љубодраг. Зоран Марковић, ур. Јагодинска нахија књига прва 1815 - 1823 PDF Јагодина: Историјски архив Јагодина. ISBN 86 - 902609 - 5 - 1
 • делатностима које обавља Поповић, Љубодраг. Зоран Марковић, ур. Јагодинска нахија књига прва 1815 - 1823 PDF Јагодина: Историјски архив Јагодина. ISBN 86 - 902609 - 5 - 1

Users also searched:

...