Back

ⓘ Спољашњи криласти мишић
Спољашњи криласти мишић
                                     

ⓘ Спољашњи криласти мишић

Спољашњи криласти мишић је парни мишић главе, који лежи у горњем делу подслепочне јаме. Он има две мишићне главе, односно два главна снопа раздвојена међумишићном пукотином: горњи и доњи сноп. Снопови полазе од клинасте кости, одакле конвергују, спајају се и потом причвршћују на предњој страни врата доње вилице.

Горњи мањи сноп се припаја на подслепочном гребену и истоименом пољу великог крила клинасте кости. Одатле се мишићна влакна простиру хоризонтално уназад и упоље и причвршћују на зглобном колуту виличног зглоба и предњој страни врата доње вилице у горњем делу тзв. криласте јамице. Доњи већи сноп полази од спољашње стране спољашњег птеригоидног платоа клинасте кости и завршава се у доњем делу криласте јамице.

Инервација мишића потиче од спољашњег криластог живца, гране доњовиличног живца. Дејство му је сложено и зависи од тога која влакна се контрахују и да ли се ради о једностраној или обостраној контракцији. Спољашњи криласти мишић као тачку ослонца увек користи припоје на бази лобање, док покретна тачка лежи на врату доње вилице. Основна функција му је протрузија померање унапред и транслаторно кретање напред и надоле главе мандибуле, уз истовремено померање зглобног колута виличног зглоба унапред. Тиме он учествује у отварању уста нарочито у почетној фази, али је интересантно да у томе учествује само доња глава мишића. Горњи сноп делује као одвојена функционална целина и активира се при затварању уста заједно са масетеричним, слепоочним и унутрашњим криластим мишићем. При једностраној контракцији настају ротациони покрети доње вилице, који су значајни у процесу жвакања, тј. са аспекта млевења хране између гризних површина кутњака.

                                     
 • масетер m. masseter слепоочни мишић m. temporalis спољашњи криласти мишић m. pterygoideus lateralis унутрашњи криласти мишић m. pterygoideus medialis
 • лат. m. masseter унутрашњи и спољашњи криласти мишић лат. m. pterygoideus medialis et lateralis Темпорални мишић подиже мандибулу, а такође својим
 • Унутрашњи криласти мишић лат. musculus pterygoideus medialis s. internus је дебео, четвртаст парни мишић главе који је смештен у подслепочној јами испод
 • која остварује везу са јамом сљепоочне кости. На врату се припаја спољашњи криласти мишић Вилични канал лат. canalis mandibulae полази од истоименог отвора
 • superior доњи прави мишић лат. musculus rectus inferior спољашњи прави мишић лат. musculus rectus lateralis и унутрашњи прави мишић лат. musculus rectus
 • моторних нерава и инервишу слепоочни мишић мада се од предњег дубоког слепоочног живца одваја и спољашњи криласти живац лат. nervus pterygoideus lateralis
 • Образни мишић лат. musculus buccinator је парни мишић главе, који испуњава бочни простор између горње и доње вилице и чини мишићни слој образа. То је
 • спољашњи птеригоидни, а покрет уназад ретропулзију слепочни мишић Спољашњи криласти мишић такође учествује и у латералним покретима покретима ротације
 • Спољашњи крикоаритеноидни мишић лат. musculus cricoarytenoideus lateralis је парни мишић гркљана, који се налази иза плоче његове тироидне хрскавице
 • мастикаторне и из њих изведене мишиће предњи трбух двотрбушног мишића милохиоидни мишић мишић затезач бубне опне и мишић затезач меког непца Сензитивни
 • мишић лат. musculus temporalis је парни мишић главе, који лежи на бочној страни лобање. То је пљоснат, лепезаст мишић који се протеже од спољашње стране