Back

ⓘ Слепоочни мишић
Слепоочни мишић
                                     

ⓘ Слепоочни мишић

Слепоочни мишић је парни мишић главе, који лежи на бочној страни лобање. То је пљоснат, лепезаст мишић који се протеже од спољашње стране темпоралне кости до доње вилице. С обзиром на правац пружања и функцију, на њему се описују три групе влакана: предња, средња и задња.

Мишић се припаја на љусци слепоочне кости и својој фасцији, одакле се пружа наниже и причвршћује на короноидном наставку доње вилице и дуж предње ивице њене гране.

У инервацији учествују дубоки слепоочни живци, који се деле у три гране за сваки сноп по једна а који потичу од доњовиличног живца. Мишић је главни позиционер доње вилице и сви њени положаји су регулисани деловањем слепоочног мишића. У подизању мандибуле и затварању уста учествују све три групе влакана с тим што су најактивнија предња, док су задња влакна доминантна у ретропулзији повлачењу вилице уназад и латералним кретањима.

                                     
 • навише и улазе у слепоочну јаму. Они спадају у групу моторних нерава и инервишу слепоочни мишић мада се од предњег дубоког слепоочног живца одваја и спољашњи
 • масетер m. masseter слепоочни мишић m. temporalis спољашњи криласти мишић m. pterygoideus lateralis унутрашњи криласти мишић m. pterygoideus medialis
 • Масетерични мишић лат. musculus masseter је парни мишић главе, који се протеже од јабучног лука до спољашње стране доње вилице. То је четвртаст, дебео
 • Двотрбушни мишић лат. musculus digastricus је парни натхиоидни мишић који припада средњем слоју предње групе вратне мускулатуре. Састоји се из два
 • Спољашњи криласти мишић лат. musculus pterygoideus lateralis s. externus је парни мишић главе, који лежи у горњем делу подслепочне јаме испод базе
 • Мишић обарач обрве лат. musculus depressor supercilii је парни мишић главе, који поједини аутори описује посебно, а други га сматрају делом кружног мишића
 • Стилофарингеални мишић лат. musculus stylopharyngeus је парни мишић који припада дубокој лонгитудиналној мускулатури ждрела и смештен је на спољашњој
 • Мишић набирач обрве лат. musculus corrugator supercilii је парни лучни мишић који је смештен испод коже унутрашње половине обрве. Припаја се на коштаном
 • Стилоглосни мишић лат. musculus styloglossus је парни мишић главе, који је смештен у усној дупљи. То је дугачак мишић који припада спољашњој мускулатури
 • Стилохиоидни мишић лат. musculus stylohyoideus је танки парни натхиоидни мишић локализован у средњем слоју предње групе вратне мускулатуре. Налази
 • superior доњи прави мишић лат. musculus rectus inferior спољашњи прави мишић лат. musculus rectus lateralis и унутрашњи прави мишић лат. musculus rectus