Back

ⓘ Tečni prirodni gas
Tečni prirodni gas
                                     

ⓘ Tečni prirodni gas

Tečni zemni gas ili tečni prirodni gas, je jedan od oblika u koje se, radi lakšeg transporta, pretvara zemni gas. Osim TPG koristi se i oznaka LNG, prema engleskom nazivu liquified natural gas.

                                     

1. Svojstva

Osim parametara koji su kontrolisani, ostala svojstva su ista kao kod zemnog gasa.

Pošto se procesom čišćenja odstranjuju razne primese, sastav TPG je homogeniji nego običnog, pa tako metan čini 90÷100% TPG.

                                     

2. Utečnjavanje

Da bi bio utečnjen doveden u tečno stanje, od se prečišćava odstranjuju se mehaničke nečistoće, helijum i komponente koje mogu izazvati probleme na niskim temperaturama - npr. voda i teški ugljovodonici, a zatim se na približno atmosferskom pritisku rashladuje na oko -163°C i time kondenzuje. Njegovim pretvaranjem u tečnost zapremina mu se smanjuje 614 puta u odnosu na zapreminu pri normalnim uslovima.

Prevodenje u tečno stanje je relativno opasan i energetski vrlo zahtevan proces. Zemni gas, koji posle nafte sadrži najviše energije i ima najveću toplotnu moć, prevodenjem u tečno stanje gubi ovu prednost i njegov ukupni energetski bilans znatno opada.

                                     

3. Skladištenje

Temperatura TPG-a se mora održavati na temperaturama ispod njegove tačke ključanja -161.5°C, tako da ja za njegovo skladištenje potrebna infrastruktura koja obezbeduje potrebno hladenje rezervoarima. Maksimalni transportni pritisak je 250kPa 2.5bar.

                                     

4. Primena

TPG se u tom obliku koristi uglavnom samo za transport i to specijalnim hladenim TPG tankerima, eventulano drumskim autocisternama i skladištenje takode u hladenim rezervoarima. Praktično, on omogućava transport zemnog gasa TPG tankerima, kao zamenom za gasovode, tamo gde gasovoda nema ili bi bili neisplativi.

Izuzetno se TPG koristi i za pokretanje automobila po pravilu teških vozila, mada se zbog niza tehničkih prednosti prirodni gas na vozilima daleko najčešće koristi u komprimovanom stanju. Za primenu zemnog gasa na vozilima -> KPG.

Najveći uvoznik LNG-a EU je Španija, gde se LNG dovozi LNG tankerima - tzv. metanizerima.

                                     

5. TPG-terminal

LNG-terminal je pogon terminal za hladenje zemnog plina u tečnom stanju, odnosno njegovo utečnjavanje i obratno.

Zemni gas se hladi na temperaturu ispod -161.5°C, tj. ispod njegove tačke ključanja, kada on prelazi u tečnost. Tako ohladen, prevozi se u tečnom stanju metanizerima brodovima-hladnjačama do prijemnih TPG-terminala, gdje ga se opet pretvara u gas.

Od najvećih TPG-terminala na svetu, treba spomenuti 3 terminala u Španiji, a u Italiji, u Brindisiju se gradi TPG-terminal kapaciteta 8 mlrd kubika godišnje. Gradnja bi trebalo da bude dovršena 2008. godine.

                                     

6. TPG-tanker

TPG-tanker metanizer je vrsta trgovačkog broda namenjenog za prevoz KPG, odnosno metana. Saobraća izmedu TPG-terminala.

Brod metanizer srednje veličine ima 125 000 kubnih metara tekućeg gasa, odnosno nosi oko 52.500 tona uz gustinu od 422 kg/m 3.

                                     

6.1. TPG-tanker Istorija

Prvi TPG tanker Methane Princess je počeo s radom 1964. godine, a isečen je u 1998. Do kraja 2005. godine napravljena su ukupno 203 TPG broda, a od svih njih samo 10 je isečeno u staro gvožde.

                                     

6.2. TPG-tanker Podela TPG-tankera prema konstrukciji

 • Samonoseća konstrukcija – rezervoari nisu deo brodskog trupa, ne prenose sile na njega i ne utiču na njegovu čvrstoću.
 • konstrukcija sa membranom – rezervoari nisu samonoseći i opterećenjem utiču na čvrstoću brodskog trupa. Višestruke membrane kompenzuju toplotne dilatacije nastale prevozom tereta.

Danas su se u eksploataciji zadržale sledeće četiri konstrukcije rezervoara:

 • Gaz Transport membranski konstrukcije
 • konstrukcije sa samonosećim prizmatičnim rezervoarima
 • konstrukcije sa samonosećim sferičnim rezervoarima Moss Rosenberg
 • Tehnigaz membranske konstrukcije
                                     

6.3. TPG-tanker Poredenje membranske i samonoseće konstrukcije

Kod membranskog sistema je bolje iskorišćen prostor, pa za isti kapacitet ima manje dimenzije. Sferični sistem, zbog manje površine, ima manje izolacije, ali je ukupna težina veća zbog težine cilindričnih nosača. Zbog posrednog spoja sa oplatom zaštićeni su od sudara i nasukavanja. Najveća prednost sferičnih i prizmatičnih spremnika je što se izraduju nezavisno od trupa broda, na odvojenoj lokaciji i ugraduju kod visoke gotovosti broda, čime se osigurava bolji nadzor kvaliteta izrade i kraće rokove isporuke.

Prednosti samonosećih sferičnih rezervoara:

manji rizik kod sudara i nasukavanja bolja mogućnost kontrole i bolji uslovi izrade punjenje bez ograničenja visine bolja mogućnost sakupljanja isparenog gasa

Prednosti membranskih rezervoara:

manje dimenzije za isti kapacitet manja propulzijska snaga manje nadvode

Samonoseći sistemi sa prizmatičnim rezervoarima imaju sve spomenute prednosti.                                     

6.4. TPG-tanker Materijali za izradu delova sistema

Materijali koji se koriste za izradu TPG postrojenja biraju se na osnovu svoje postojanosti na temperaturama od -162 °C. Čelik se zbog svoje krtosti obogaćuje sa elementima koji mu poboljšavaju svojstva, kao što su aluminijum, bakar, austenitno gvožde, hrom, nikl, kobalt. Materijali sa udelom aluminijuma, bakra i nikla su:

monel Ni 70, Cu 30 inconel aluminijum Al 99.8 AG4MC bakar-aluminijum Cu 91, Al 9 bakar-nikl Cu 70, Ni 30

Austenitni čelici koji se koriste na instalacijama kriogenskih rashladnih sistema su:

inoks 18/8 Cr 18, Ni 8 invar Ni 36 9 postotni nikl čelik
                                     

6.5. TPG-tanker Izolacioni materijali

Osnovnai zadatak izolacije kod TPG postrojenja je da spreči niske temperature na dvostrukoj oplati broda i da smanji isparavanje tereta. Materijali koji se koriste na TPG postrojenjima su:

mineralni organski sintetički
                                     

6.6. TPG-tanker Operacije rukovanja teretom

Operacije koje se izvode na TPG tankerima su:

inertiranje rezervoara tlačenje rezervoara gasom hladenje cevovoda i rezervoara utovar tereta razvod plina prema kotlovima ili dizel motorima i turbinama, ili sagorevanje u atmosferi ili ponovno utečnjavanje istovar grejanje rezervoara ventilacija gasa u vazduh razvod azota
                                     

6.7. TPG-tanker Relikvifacija ponovno utečnjavanje isparenog gasa

Sistem relikvefakcije ili ponovnog utečnjavanja zasniva se na kriogenskom rashladnom principu gde se koristi azot N za postizanje temperatura ispod tačke ključanja metana -161.5 °C. Kriogenička temperatura utečnjavanja metana postiže se zatvorenim ciklusima kompresije i ekspanzije azota u gasovitom stanju temperatura tačke ključanja azota je oko -190 °C.

                                     

6.8. TPG-tanker Predvidanja

Porast LNG flote je stalan i možemo je slobodno nazvati flotom bliže budućnosti. Presudnim faktorom za tu tvrdnju biće cena nafte koja će nezaustavljivo rasti. Drugi razlog je ekološki prihvatljiv sastav izduvnih gasova, zbog manje emisije CO2 u atmosferu. Promeniće se i psihološki pristup prema gasu i brodovima takvog tipa kao opasnom teretu. Činjenica je da su TPG tankeri kvalitetno izradeni i održavani. Možemo i danas videti tankere porinute 70 tih godina prošlog veka. Umesto današnih 150.000 m³ kapaciteta, planira se izgradnja tankera od 250.000 m³, što se može uporediti sa Aframax tankerima i sa Cape size brodovima za prevoz rasutog tereta, ali sa većom ekonomičnom brzinom 20 čv. Takvi brodovi zahtevaju porivnu snagu od 30-50 MW, što još više govori u prilog dizelskog porivnog postrojenja.

                                     
 • sredinom 2008. postojale su samo 4 javne i 1 interna Tečni prirodni gas Tečni naftni gas Mapa punionica KPG u Srbiji, Hrvatskoi i Bosni i Hercegovini
 • cevovoda. Prirodni gas i slična gasovita goriva su pod pritiskom pretvorena u tečnosti poznate pod nazivom tečni prirodni gas engl. Natural Gas Liquids
 • kao komprimovani prirodni gas a eventualno i kao tečni prirodni gas Za primenu zemnog gasa na vozilima, vidi KPG. Prirodni gas je jedno od najperspektivnijih
 • biogoriva biodizel, alkoholna goriva... tu se ubrajaju i tečni naftni gas TNG komprimovani KPG i tečni prirodni gas TPG Biodizel Tečni naftni gas
 • Tečni naftni gas TNG ili LPG od engl. Liquefied Petroleum Gas odnosno auto plin ili u domaćinstvu zvan plin, je smeša ugljovodoničnih gasova, koja se
 • Ugljovodonici se koriste kao goriva, npr. metan u Bunzenovom plameniku, i tečni prirodni gas i acetilen u zavarivanju. Najvažnije grupe alifatičnih jedinjenja
 • Degazolinaža je postupak kojim se iz vlažnog prirodnog gasa izdvajaju tečni naftni gas propan i butan i ugljovodonici višeg reda sa 5 i više ugljenikovih
 • stanju prirodnog goriva od kog su dobijena, u koja spadaju Rafinerijski gasovi - dobijaju se od tečnih goriva tj. nafte Tečni naftni gas - od tečnih goriva
 • Sintetički gas engl. syngas sintezni plin, vodeni plin ili plavi plin je gas koji služi kao sirovina u industriji sinteze organskih jedinjenja, kao
 • материје друга су чврсто стање, течно стање, и плазма Чист гас може да се састоји од индивидуалних атома е.г. племенити гас као што је неон елементалних
 • течног стања је површински напон, који доводи до феномена влажења. Густина течности је обично близо густине чврсте материје, и знатно је већа од гаса