Back

ⓘ Магнетска сила
                                     

ⓘ Магнетска сила

Познато је данесу природи постоје тела која имају особину да привлаче комадиће гвожђа. Та тела се називају стални магнети. Они се израђују у облику шипке, потковице или игле, али и у многим другим облицима.

Ако се о конац обеси гвоздени предмет, па му се приближи магнет, он ће привући тај предмет. Али, привлачење настаје и ако се магнет обеси, па му се приближи предмет. Овај пут се креће магнет. На основу тога, закључујемо да се магнет и гвожђе узајамно привлаче.

Ако се магнетна игла обеси о конац или ако се постави на вертикални шиљак, онда се запажа да се она увек поставља дуж правца север−југ. Када се магнетна игла изведе из мировања, она ће се опет вратити у правац север−југ. Због тога се онај крај магнетне игле, који се увек окреће ка северу, назива се северни пол, а онај који се окреће ка југу − јужни пол. Можемо онда увести и полове самог магнета. Северни пол магнета се обележава словом N енг. North, а јужни магнетни пол словом S енг. South.

Узајамно деловање магнета може се показати једноставним огледима. На колица се причврсти један магнет, а други магнет му се приближи. Колица ће се покренути према магнету. Кад се један од њих обрне, колица ће се кретати у супротном смеру. Сила која је проузроковала ово кретање, назива се магнетном силом.

Магнетска сила је мера за међуделовање магнета, а може бити привлачна и одбојна. Истоимени полови два магнета међусобно се одбијају, док се разноимени привлаче.

                                     
 • Густина магнетског флукса, густина магнетског тока или магнетска индукција је мјера магнетског тока магнетског флукса, броја силница магнетског поља по
 • ка Сунцу, а издужена на супротној. Магнетски полови Земље су места на Земљиној површи где су магнетске линије сила управне на површ Земље односно на
 • морају бити познати Полазиште за разумевање деловања сила чине Њутнови закони кретања. Сила има износ и смер: она је векторска величина која се често
 • јака нуклеарна сила Електромагнетна сила је описана Максвеловим обједињењем електричне и магнетске силе Пример је електростатичка сила између наелектрисаних
 • Магнетска левитација или МАГЛЕВ је технологија базирана на магнетизму у којој један објекат лебди левитира над другим без икакве механичке потпоре
 • Лоренцова сила је комбинација сила којима електромагнетско поље делује на наелектрисану честицу у покрету. Има две компоненте, електричну која је пропорционална
 • пол магнетске игле и обрнуто. Последица међуделовања магнета је магнетска сила која може бити одбојна и привлачна. У близини полова магнета магнетске силе
 • Магнетомоторна сила је сила која производи магнетско поље код електромагнета. Симбол је обично Fm а јединица је ампер - завој ампер - завојак, ампер - навој
 • нестабилности које су везане за магнетне лежаје. Прво, привлачна магнетска сила је нестабилна статичка сила која зависи од растојања између покретног делова ротор
 • тога се овај продукт NI зове и магнетомоторна сила За једноставан електромагнет са једним магнетским колом, у којем је дужина магнетног језгра Lc а
 • смера деловања магнетских сила Ако праволинијски проводник обухватимо тако да палац показује смер кретања електричне струје, онда линије силе магнетног поља