Back

ⓘ Саркодине
                                     

ⓘ Саркодине

Тело саркодина је неправилног облика код најједноставније грађених врста, а код већине постоји скелетна љуштурица око тела нпр. фораминифере. Цитоплазма им је диференцирана на ектоплазму спољашњи слој и ендоплазму унутрашњи слој. Имају једно или више једара у цитоплазми. Размена гасова врши се дифузијом. Немају дефинисан положај цитостома. Издуживање се врши на било ком делу тела.

Живе слободно, пливајући или у влажним стаништима, а могу се срести и паразитске форме дизентерична амеба.

                                     

1. Статус назива

Саркодине имају статус таксономске категорије подтипа у оквиру потцарства праживотиња. Обухватају класе: Lobosea, Acarpomyxea, Acrasea, Plasmodiophorea, Filosea, Eumycetozoea, Granuloreticulosea, Acantharea, Polycistinea, Pheodarea и Heliozoea.

Назив Sarcodina данас се не користи у кладистичким класификационим схемама, првенствено зато што је ова група организама са псеудоподијама парафилетског или полифилетског порекла. Некадашње групе класе данас припадају различитим еукариотским царствима.

                                     
  • протисти, са типовима: бичари Zoomastigina Zoofllagelata, Mastigophora саркодине Sarcodina спорозое Sporozoa трепљари Ciliophora 3. протисти слични

Users also searched:

...