Back

ⓘ W97M.Verlor
                                     

ⓘ W97M.Verlor

Ако корисник покуша да приступи Вижуал Бејсик едитору Tools -> Macros -> Visual Basic Editor којим би вирус могао бити откривен, бива покренута вирусова стелт-функција. Иста мења назив корисника на "The Overlord", а потом у Windows фајл win.ini додаје линију:

run = \overlord.b.vbs

тако да изврши фајл overlord.b.vbs по следећем старту система. Потом вирус сам себе брише из главног шаблона и свих активних докумената, што онемогућава његово проналажење путем покренутог алата.

По свом покретању, overlord.b.vbs поново инфицира главни шаблон и све фајлове чија су имена записана у C:\Himem.sys.

Уколико корисник покуша да приступи листи макроа Tools -> Macros -> Macro вирус се брише из главног шаблона и свих активних докумената пре отварања прозора. Ово онемогућава да се исти нађе у листи присутних макроа. По затварању дијалога, вирус опет заражава све активне документе и главни шаблон.