Back

ⓘ Плеоназам
                                     

ⓘ Плеоназам

Плеоназам употреба је више речи или делова речи него што је нужно или довољно за јасан израз; на пример: црна тама, мала речица, мало сеоце … Таква сувишност је, према традиционалним реторичким критеријима, испољење таутологије и може се сматрати стилском грешком. Међутим, плеоназам се може користити за истицање, али и зато што је нека фраза већ успостављена у том облику.