Back

ⓘ Списак риба у Јадранском мору
                                     

ⓘ Списак риба у Јадранском мору

 • Афрички косторог лат. Stephanolepis diaspros – Фамилија: Monacanthidae
 • Атлантски усник лат. Melanostigma atlanticum – Фамилија: Zoarcidae
 • Афричка полетуша лат. Parexocoetus mento – Фамилија: Exocoetidae
 • Арбун лат. Pagellus erythrinus – Фамилија: Sparidae
                                     

1. Б

 • Бодљикава мраморна риба лат. Siganus rivulatus – Фамилија: Siganidae
 • Бабица балавица лат. Parablennius sanguinolentus – Фамилија: Blenniidae
 • Бранцин лат. Dicentrarchus labrax – Фамилија: Moronidae
 • Бабица жутообразна лат. Lipophrys canevai – Фамилија: Blenniidae
 • Бодеч црвени, шкрпиница Scorpaena notata}}) – Фамилија: Scorpaenidae
 • Бисеран лат. Gonostoma denudatum – Фамилија: Gonostomatidae
 • Бодеч мали лат. Scorpaena loppei – Фамилија: Scorpaenidae
 • Буква лат. boops – Фамилија: Sparidae
 • Бабица рупичарка лат. Lipophrys dalmatinus – Фамилија: Blenniidae
 • Бабица јеленка лат. Parablennius zvonimiri – Фамилија: Blenniidae
 • Бабица јеленка бледица лат. Parablennius incognitus – Фамилија: Blenniidae
 • Бабица јадранска лат. Lipophrys adriaticus – Фамилија: Blenniidae
 • Бутор лат. Galeorhinus galeus – Фамилија: Triakidae
 • Бабица буљоока лат. Lipophrys trigloides – Фамилија: Blenniidae
 • Буцањ мали лат. Ranzania laevis – Фамилија: Molidae
 • Белотијев гујоч лат. Gobius ater – Фамилија: Gobiidae
 • Бабица пругаста лат. Parablennius rouxi – Фамилија: Blenniidae
 • Барбун камењар лат. Mullus surmuletus – Фамилија: Mullidae
 • Бодечњак лат. Scorpaena maderensis – Фамилија: Scorpaenidae
 • Батоглавац лат. Pagellus acarne – Фамилија: Sparidae
 • Бранцин сиви лат. Dicentrarchus punctatus – Фамилија: Moronidae
 • Бабица дубинска лат. Blennius ocellaris – Фамилија: Blenniidae
 • Барбун блатар лат. Mullus barbatus – Фамилија: Mullidae
 • Баракуда носата лат. Notolepis rissoi – Фамилија: Paralepididae
 • Бабица пењачица лат. Coryphoblennius galerita – Фамилија: Blenniidae
 • Бабица кукмашица лат. Lipophrys pavo – Фамилија: Blenniidae
 • Брфун лат. Atherina boyeri – Фамилија: Atherinidae
 • Бабица зебрица лат. Lipophrys basiliscus – Фамилија: Blenniidae
 • Бежмек лат. Uranoscopus scaber – Фамилија: Uranoscopidae
 • Буцањ велики лат. mola – Фамилија: Molidae
 • Бабица црноглава лат. Lipophrys nigriceps – Фамилија: Blenniidae
 • Баракуда дугачка лат. Paralepis coregonoides – Фамилија: Paralepididae
 • Баракуда лат. Lestidiops sphyrenoides – Фамилија: Paralepididae
 • Бабица бабарога лат. Parablennius tentacularis – Фамилија: Blenniidae
 • Бабица кокошица лат. Aidablennius sphynx – Фамилија: Blenniidae
 • Бодечњак велики лат. Helicolenus dactylopterus – Фамилија: Sebastidae
 • Баракуда танка лат. Paralepis speciosa – Фамилија: Paralepididae
                                     

2. В

 • Врана лат. Labrus merula
 • Велеокан црни лат. Epigonus telescopus
 • Волоња лат. Heptranchias perlo
 • Владика арбанашка лат. Thalasoma pavo
 • Величанствена иглица лат. Tylosurus acus imperialis
 • Велеокан смеђи лат. Epigonus denticulatus
                                     

3. Г

 • Гујочић велељускаш трећоперац лат. Thorogobius macrolepis – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић велељускаш лат. Lesueurigobius friesii – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић шарган лат. zebrus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић пелагични лат. Pseudaphya ferreri – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч травар лат. Zosterisessor ophiocephalus – Фамилија: Gobiidae
 • Гуштеран тупан лат. Lobianchia gemellarii – Фамилија: Myctophidae
 • Голуб ћукан лат. Pteromylaeus bovinus – Фамилија: Myliobatidae
 • Гуилетијев гујоч лат. Lebetus guilleti – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч златар лат. Gobius luteus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић камењар лат. Chromogobius zebratus – Фамилија: Gobiidae
 • Грдоба жута лат. Lophius budegassa – Фамилија: Lophiidae
 • Гујоч црнац лат. Didogobius schlieweni – Фамилија: Gobiidaee
 • Гујочић кавкаски лат. Knipowitschia caucasica – Фамилија: Gobiidae
 • Голуб ухан лат. Mobula mobular – Фамилија: Myliobatidae
 • Гујоч крвоуст лат. Gobius cruentatus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић мрешкан лат. Buenia affinis – Фамилија: Gobiidae
 • Гира атлантска лат. Centracanthus cirrus – Фамилија: Centracanthidae
 • Гуштер лат. Synodus saurus – Фамилија: Myctophidae
 • Гуштеран рогоок лат. Ceratoscopelus maderensis – Фамилија: Myctophidae
 • Гуштеран шиљоглави лат. Lampanyctus crocodilus – Фамилија: Myctophidae
 • Гујочић двоточкић лат. Pomatoschistus pictus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић Батијев лат. Pomatoschistus bathi – Фамилија: Gobiidaee
 • Грбави чизмар лат. Alectis alexandrinus – Фамилија: Carangidae
 • Гујоч бјелаш лат. Gobius geniporus – Фамилија: Gobiidae
 • Гуштеран лат. Diaphus rafinesquei – Фамилија: Myctophidae
 • Гујочић корчулански лат. Corcyrogobius liechtensteini – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић каљужар лат. Pomatoschistus marmoratus – Фамилија: Gobiidae
 • Гуштеран тупоглав лат. Lobianchia dofleini – Фамилија: Myctophidae
 • Гујочић балеарски лат. Odondebuenia balearica – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић водењак лат. Knipowitschia panizzae – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч лат. Gobius roulei – Фамилија: Gobiidae
 • Гуштеран батоглави лат. Diaphus holti – Фамилија: Myctophidae
 • Гујочић шиљоглав лат. Pomatoschistus quagga – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч леопард лат. Thorogobius ephippiatus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић од гроте лат. Speleogobius trigloides – Фамилија: Gobiidae
 • Грдоба лат. Lophius piscatorius – Фамилија: Lophiidae
 • Гира облица лат. Spicara smaris – Фамилија: Centracanthidae
 • Гујоч бијелац лат. Gobius fallax – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч четрипјег лат. Deltentosteus quadrimaculatus – Фамилија: Gobiidae
 • Главоња лат. Hexanchus griseus – Фамилија: Hexanchidae
 • Гоф лат. Seriola dumerili – Фамилија: Carangidae
 • Гујочић црнотрус лат. Pomatoschistus canestrinii – Фамилија: Gobiidaee
 • Гујочић зубан лат. Deltentosteus colonianus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић Кнеров лат. Pomatoschistus knerii – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић црвени лат. Millerigobius macrocephalus – Фамилија: Gobiidae
 • Гира оштруља лат. Spicara flexuosa – Фамилија: Centracanthidae
 • Главоперчић лат. Clinitrachus argentatus – Фамилија: Clinidae
 • Голуб лат. Myliobatis aquila – Фамилија: Myliobatidae
 • Гуштеран мали лат. Lampanyctus pusillus – Фамилија: Myctophidae
 • Гуштеран репати лат. notoscopelus elongatus) – Фамилија: Myctophidae
 • Гујочић репаш лат. Lesueurigobius suerii – Фамилија: Gobiidaee
 • Грбоглавка лат. brama – Фамилија: Bramidae
 • Гујоч витки лат. Gobius strictus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч плоштац лат. Chromogobius quadrivittatus – Фамилија: Gobiidae
 • Гавица лат. Atherina hepsetus – Фамилија: Atherinidae
 • Гујочић црнобок лат. Gobius vittatus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч кристални лат. Crystallogobius linearis – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч плочар лат. Gobius cobitis – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч мрки лат. Gobius paganellus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч жути лат. Gobius auratus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујочић црнотрус мали лат. Pomatoschistus minutus – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч бјелчић лат. Gobius bucchichi – Фамилија: Gobiidae
 • Гујоч блатар лат. Gobius niger – Фамилија: Gobiidae


                                     

4. Д

 • Дрковна лат. Dalatias licha – Фамилија: Dalatiidae
 • Дугоноска лат. symphodus rostratus) – Фамилија: Labridae
 • Дрхтуља обична лат. torpedo torpedo) – Фамилија: Torpedinidae
 • Дрозак, Лабра лат. Labrus viridis – Фамилија: Labridae
 • Доллфусијев гујоч лат. Vanneaugobius dollfusi – Фамилија: Gobiidae
 • Дрхтуља љубичаста лат. Torpedo tetronarce nobiliana) – Фамилија: Torpedinidae
 • Дугорепи риљаш лат. Trachyrincus scabrus – Фамилија: Macrouridae
 • Дрхтуља мраморна лат. Torpedo marmorata – Фамилија: Torpedinidae
                                     

5. Ж

 • Жутуга љубичаста лат. Dasyatis violacea – Фамилија: Dasyatidae
 • Жабоглав сићушни лат. Hygophum hygomii – Фамилија: Myctophidae
 • Жабоглав здепан лат. Electrona rissoi – Фамилија: Myctophidae
 • Жабоглав тупоглави лат. Symbolophorus veranyi – Фамилија: Myctophidae
 • Жабоглав буљоок лат. Hygophum benoiti – Фамилија: Myctophidae
 • Жабоглав окан лат. Benthosema glaciale – Фамилија: Myctophidae
 • Жутоусна баракуда лат. Sphyraena viridensis – Фамилија: Sphyraenidae
 • Жутуга драчорепа лат. Dasyatis centroura – Фамилија: Dasyatidae
 • Жабоглав виткорепи лат. Gonichthys coccoi – Фамилија: Myctophidae
 • Жабоглав бисеран лат. Myctophum punctatum – Фамилија: Myctophidae
 • Жутуга лат. Dasyatis pastinaca – Фамилија: Dasyatidae
                                     

6. З

 • Звездоок лат. Hoplostethus mediterraneus
 • Здур тупоглавац лат. Ctenolabrus rupestris
 • Змијозуб лат. Stomias boa
 • Зеленочица лат. Chlorophthalmus agassizii
 • Змија зубуша лат. Ophisurus serpens
 • Зубатац румени лат. Dentex polysteganus macrophthalmus)
 • Змијичњак репаш лат. Lepidopus caudatus
 • Змија риђоглава лат. Ophichthus rufus
 • Зубатац крунаш лат. Dentex cheimerius gibbosus)
 • Змија црноноска лат. Apterichthus anguiformis
 • Змија дугоноска лат. Apterichthus caecus
 • Змија гушавица лат. Dalophis imberbis
 • Зубатац лат. dentex dentex)
 • Здур шиљоглавац лат. Lappanella fasciata
 • Змијичњак сабљаш лат. Trichiurus lepturus
                                     

7. И

 • Инчун лат. Engraulis encrasicolus– Фамилија: Engraulidae
 • Иверак златопегасти лат. Pleuronectes platessa– Фамилија: Pleuronectidae
 • Иглозуб лат. Chauliodus sloani– Фамилија: Stomiidae
 • Иглица лат. Belone belone– Фамилија: Belonidae
 • Иглан лат. Tetrapturus belone– Фамилија: Istiophoridae
 • Иверак лат. Platichthys flesus– Фамилија: Gobiidae
 • Истарски гујоч лат. Didogobius splechtnai– Фамилија: Gobiidae
                                     

8. Ј

 • Јадранска јесетра лат. Acipenser naccarii
 • Јесетра атлантска лат. Acipenser sturio
 • Јарам мрки лат. Sphyrna tudes
 • Јера лат. anthias
 • Језичац црнац лат. Symphurus ligulatus
 • Јегуља лат. anguilla
 • Јарам лат. Sphyrna zygaena
 • Јајак лат. Ichthyococcus ovatus
 • Једроглавка лат. Lophotus lacepedei
                                     

9. К

 • Копљозуб лат. Evermannella balboi
 • Кокот барјактар лат. Aspitrigla obscura
 • Кокот бели лат. Aspitrigla cuculus
 • Кљунчица лат. Capros aper
 • Керња лат. Epinephelus marginatus
 • Клинка лат. Raja oxyrinchus
 • Керња главата лат. Polyprion americanus
 • Косирица месечица лат. Symphodus crenilabrus melops)
 • Кардинал лат. Apogon imberbis
 • Кавала лат. Sciaena umbra
 • Кораф лат. Umbrina cirrosa
 • Костељ лат. Squalus acanthias
 • Кољушка лат. Gasterosteus aculeatus
 • Костељ црнац лат. Etmopterus spinax
 • Косторог лат. Balistes carolinensis
 • Коломбатовићев главоч лат. Gobius kolombatovici
 • Кантор лат. Spondyliosoma cantharus
 • Кнез лат. Coris julis
 • Кокотић оштруљић лат. Lepidotrigla cavillone
 • Керња златаста лат. Epinephelus alexandrinus
 • Кокот сивац лат. Eutrigla gurnardus
 • Кољушка обична лат. Gasterosteus aculeatus
 • Кањац лат. Serranus cabrilla
 • Керња зубуша лат. Epinephelus caninus
 • Керња бела лат. Epinephelus aeneus
 • Костељ мали лат. Squalus blainvillei
 • Кучак лат. Isurus oxyrinchus
 • Кучина лат. Lamna nasus
 • Косирица лат. Symphodus crenilabrus roissali)
 • Костељ дубинац лат. Centrophorus granulosus
 • Кокотић лат. Lepidotrigla dieuzeidei
 • Кокот летач лат. Dactylopterus volitans


                                     

10. Л

 • Лојка јадранска лат. Alosa fallax
 • Лист египатски лат. Solea aegyptica
 • Лист носати лат. Solea nasuta
 • Лумбрак лат. Symphodus crenilabrus tinca)
 • Лист брадавичар маљаш лат. Solea lascaris
 • Ластавица балавица лат. Trigla lucerna
 • Лојка лат. alosa
 • Лист пругавац лат. Microchirus variegatus
 • Лист јадрански лат. Solea impar
 • Лист црноруби лат. Solea kleinii
 • Листић белац лат. Symphurus nigrescens
 • Ластавица главуља лат. Trigloporus lastoviza
 • Ластавица прасица лат. Trigla lyra
 • Лист храпавац лат. Monochirus hispidus
 • Лампуга лат. Coryphaena hippurus
 • Лист брадавичар лат. Pegusa lascaris
 • Лист пегави лат. Microchirus ocellatus
 • Лист лат. solea
 • Лист пикњавац лат. Buglossidium luteum
 • Лептирица лат. Gymnura altavela
                                     

11. М

 • Мачка мрка лат. Scyliorhinus stellaris
 • Мачинац црвени лат. Cepola rubescens
 • Морски коњић лат. hippocampus
 • Морски штакор лат. Chimaera monstrosa
 • Мишић црнопегац лат. Callionymus maculatus
 • Мањић морски лат. Molva dypterygia
 • Модруљ лат. Prionace glauca
 • Мартинка лат. Symphodus crenilabrus ocellatus)
 • Мач сребрњак лат. trachypterus
 • Млеч ружични лат. Aphia minuta
 • Мурина црнка лат. Gymnothorax unicolor
 • Морски вепар лат. Plectorhinchus mediterraneus
 • Мачка бљедица лат. Scyliorhinus canicula
 • Матуличић лат. apogon imberbis)
 • Мурина лат. Muraena helena
 • Медитерански дугорепац рилаш лат. Caelorinchus mediterraneus
 • Мачинац црвени велики лат. Cepola macrophthalma
 • Матуљић лат. Callanthias ruber
 • Морски коњић лат. Hippocampus ramulosus
 • Мрмор лат. Lithognathus mormyrus
 • Морска пастрмка лат. Salmo trutta
 • Миш бодљаш лат. Nezumia sclerorhynchus
 • Мишић репаш лат. Callionymus pusillus
 • Мачка црноуста лат. Pristiurus melanostomus
 • Миш лат. coelorhynchus
 • Мишић дубински лат. Synchiropus phaeton
 • Медитеранска табињка лат. lepidion
 • Мишић попрсканац Callionymus risso}})
 • Медитеранска паук риба лат. Bathypterois dubius
 • Мишић лат. Callionymus lyra
 • Модрак лат. Spicara maena
 • Моруна лат. huso
 • Мишић седлопруг лат. Callionymus fasciatus


                                     

12. Н

 • Невеста лат. Lampris guttatus
 • Носочица бледа лат. Cyclothone braueri
 • Норвешки гујоч лат. Pomatoschistus norvegicus
 • Наранџасто пегаста керња лат. Epinephelus coioides
 • Носочица мрка лат. Cyclothone microdon
                                     

13. О

 • Обрван лат. Aphanius fasciatus
 • Орада лат. Chrysophris aurata
 • Ослић лат. merluccius
 • Оштрозуби морски гуштер лат. Saurida undosquamis
                                     

14. П

 • Прилепњак камењар лат. lepadogaster
 • Пас мекуш лат. mustelus
 • Полетуша тропска лат. Exocoetus volitans
 • Плоснатица велеока лат. Arnoglossus rueppelli
 • Прилепуша голема лат. Echeneis naucrates
 • Прилепњак мали лат. Opeatogenys gracilis
 • Плоснатица тамна лат. Arnoglossus kessleri
 • Прилепуша аустралијска лат. Remora australis
 • Појас лат. Regalecus glesne
 • Паук жути лат. Echiichthys vipera
 • Пиц лат. Diplodus puntazzo
 • Пиц мали лат. Puntazzo puntazzo, Cetti 1777,
 • Проскок лат. Scomberesox saurus
 • Плоснатица барјактарка лат. Arnoglossus thori
 • Прилепњак велики лат. Lepadogaster candollei
 • Пешац љускавац лат. Acantholabrus palloni
 • Перка лат. Serranus scriba
 • Пастуга лат. Acipenser stellatus
 • Паламида лат. sarda
 • Псина бик змијозуба лат. Odontaspis taurus
 • Псина голема лат. Cetorhinus maximus
 • Пас мекуш лат. Mustelus punctulatus
 • Певчина пученка лат. Luvarus imperialis
 • Прилепњак скривени лат. Apletodon incognitus
 • Патарача оштроноска лат. Lepidorhombus whiffiagonis
 • Поклопац космати лат. Phrynorhombus regius
 • Плотица морска лат. Stromateus fiatola
 • Патарача црнопега лат. Lepidorhombus boscii
 • Плавица лат. Scomber japonicus
 • Подујка лат. Symphodus crenilabrus mediterraneus)
 • Пастир батоглавац лат. Schedophilus ovalis
 • Пишмољ лат. Merlangius merlangus
 • Пастир шиљоглавац лат. Centrolophus niger
 • Полукљуна иглица лат. Hemiramphus far
 • Приљепуша лат. remora
 • Полетуша атлантска лат. Exocoetus obtusirostris
 • Пас људождер лат. Carcharodon carcharias
 • Плосната бледица лат. Arnoglossus laterna
 • Пастир крилаш лат. Cubiceps gracilis
 • Пагар лат. pagrus
 • Патарача лат. Citharus linguatula
 • Пас звезда лат. Echinorhinus brucus
 • Полетуша црна лат. Hirundichthys rondeletii
 • Пилан лат. Pristis pectinata
 • Пастирица атлантска лат. Orcynopsis unicolor
 • Паткокљунић лат. Nettastoma melanurum
 • Певчић жути лат. Tripterygion delaisi
 • Прилепњак грбоглавац лат. Diplecogaster bimaculata
 • Певчић оштроносић лат. Tripterygion tripteronotus
 • Прилепњак сомчић лат. Gouania wildenowi
 • Папалина лат. sprattus
 • Пас лисица лат. Alopias vulpinus
 • Папигача лат. Sparisoma euscarus cretense)
 • Подланица лат. Sparus aurata
 • Плоснатица крунашица лат. Arnoglossus imperialis
 • Паук шарац лат. Trachinus radiatus
 • Псина змијозуба лат. Odontaspis ferox
 • Прасац лат. Oxynotus centrina
 • Паук бели лат. Trachinus draco
 • Пагар барјактар лат. Pagrus coeruleostrictus
 • Паук црни лат. Trachinus araneus
 • Пас мекуш лат. Mustelus asterias
 • Полетуша медитеранска лат. Cheilopogon heterurus
 • Пас тупан лат. Carcharhinus plumbeus
 • Певчић сићушни лат. Tripterygion melanurus
                                     

15. Р

 • Ража звездопегаста лат. Raja asterias – Фамилија: Rajidae
 • Ража смеђа лат. Raja circularis – Фамилија: Rajidae
 • Румб лат. Psetta maxima – Фамилија: Scophthalmidae
 • Ража црножига лат. Raja polystigma – Фамилија: Rajidae
 • Ражопас лат. rhinobatos – Фамилија: Rhinobatidae
 • Ража лат. Raja fullonica – Фамилија: Rajidae
 • Ража бела лат. Raja alba – Фамилија: Rajidae
 • Ража клинка лат. Raja oxyrinchus – Фамилија: Rajidae
 • Ража шарака лат. Raja undulata – Фамилија: Rajidae
 • Ража модропега лат. Raja miraletus – Фамилија: Rajidae
 • Ража тупонска лат. Raja radula – Фамилија: Rajidae
 • Ража црнопега лат. Raja montagui – Фамилија: Rajidae
 • Ража виолина лат. Raja batis – Фамилија: Rajidae
 • Ромб лат. Scophthalmus rhombus – Фамилија: Scophthalmidae
 • Ража каменица лат. Raja clavata – Фамилија: Rajidae
 • Румени окан лат. Pagellus bogaraveo – Фамилија: Sparidae
 • Разок лат. Bothus podas – Фамилија: Bothidae
 • Риба сапунар лат. Leiognathus klunzingeri – Фамилија: Leiognathidae
                                     

16. С

 • Стрела шарена лат. Campogramma glaycos
 • Стрморинац трбушасти лат. Carapus acus
 • Сараг лат. Diplodus sargus
 • Смоква лат. Labrus bimaculatus
 • Сабљан лат. Xiphias gladius
 • Стрела модра лат. Trachinotus ovatus
 • Сардела лат. Sardina pilchardus
 • Светличица виткуља лат. Vinciguerria attenuata
 • Склат сиви лат. squatina
 • Слингурица мрка лат. Parablennius gattorugine
 • Сардела велика лат. Sardinella aurita
 • Саопа лат. Sarpa salpa
 • Стрела бела лат. Lichia amia
 • Светличица буцмаста лат. Vinciguerria poweriae
 • Светлогубац лат. Diaphus metopoclampus
 • Скуша лат. Scomber scombrus
 • Склат жути лат. Squatina oculata
 • Српориба сребреница лат. Zu cristatus
 • Сребрњак лат. Argentina sphyraena
 • Стрморинац витки лат. Echiodon dentatus
 • Сребрница велеока лат. Nansenia oblita
 • Скушац пратиброд лат. Naucrates ductor
 • Сребрњак окац лат. Glossanodon leioglossus
 • Секирица лат. Argyropelecus hemigymnus
 • Сребрнопругац лат. Kyphosus sectator
 • Стеинцов гујоч лат. Gammogobius steinitzi
 • Сребрна плотица лат. Pampus argenteus
 • Стрелка лат. Pomatomus saltator
                                     

17. Т

 • Труп црнопег лат. Euthynnus alletteratus
 • Труп лат. Auxis rochei
 • Танкорепац окац лат. Hymenocephalus italicus
 • Трбоброшић витки лат. Valenciennellus tripunctulatus
 • Табињчић лат. Bellottia apoda
 • Табињчица кратка лат. Cataetyx alleni
 • Туна дугокрилац лат. Thunnus alalunga
 • Турчин лат. Peristedion cataphractum
 • Туна лат. Thunnus thynnus
 • Табињак лат. Gadella maraldi
 • Табиња белица лат. Phycis blennoides
 • Табињчић црнац лат. Oligopus ater
 • Трбоброшић лат. Maurolicus muelleri
 • Трнобраз лат. Schedophilus medusophagus
 • Туна пругавац лат. Katsuwonus pelamis
 • Табиња мрка лат. phycis
 • Табињчић бодљаш лат. Benthocometes robustus
 • Тупоусна баракуда лат. Sphyraena chrysotaenia
                                     

18. У

 • Укљата лат. Oblada melanura
 • Угорова мајка печатница лат. Gaidropsarus vulgaris
 • Уготица лат. Trisopterus minutus
 • Угор главан лат. Echelus myrus
 • Угорова мајка мрка лат. Gaidropsarus mediterraneus
 • Угор златар лат. Ariosoma balearicum
 • Уготица печинка лат. Micromesistius poutassou
 • Угор лат. conger
 • Угор уснавац лат. Gnathophis mystax
 • Уготица сребрнка лат. Gadiculus argenteus
 • Увијени гујоч лат. Gobius couchi
 • Угорова мајка зубуша лат. Antonogadus megalokynodon
                                     

19. Х

 • Хинац дугопругац лат. Symphodus crenilabrus doderleini) – Фамилија: Labridae
 • Хуј белац лат. Ophidion barbatum – Фамилија: Ophidiidae
 • Хама лат. Argyrosomus regius – Фамилија: Sciaenidae
 • Хујица голица лат. Gymnammodytes cicerelus – Фамилија: Ammodytidae
 • Хинац црнорепи лат. Symphodus crenilabrus melanocercus) – Фамилија: Labridae
 • Хинац сиви лат. Symphodus crenilabrus cinereus) – Фамилија: Labridae
 • Хуј мрки лат. Parophidion vassali – Фамилија: Ophidiidae
 • Хуј мачинац лат. Ophidion rochei – Фамилија: Ophidiidae
                                     

20. Ц

 • Ципол главаш лат. Mugil cephalus – Фамилија: Mugilidae
 • Ципол путник лат. Chelon labrosus – Фамилија: Mugilidae
 • Црвојегуљка лат. Chlopsis bicolor – Фамилија: Chlopsidae
 • Ципол плуташ лат. Oedalechilus labeo – Фамилија: Mugilidae
 • Црнац лат. chromis – Фамилија: Pomacentridae
 • Ципол балавац лат. Liza ramada – Фамилија: Mugilidae
 • Ципол златар лат. Liza aurata – Фамилија: Mugilidae
 • Црнкиња лат. Mora moro – Фамилија: Moridae
 • Ципол дугаш лат. Liza saliens – Фамилија: Mugilidae
                                     

21. Ч

 • Чучан лат. Serranus hepatus – Фамилија: Serranidae
 • Чаробни паткокљунац лат. Facciolella oxyrhyncha – Фамилија: Nettastomatidae
 • Четворозупка лат. Sphoeroides cutaneus – Фамилија: Tetraodontidae
 • Чешљаста керња лат. Mycteroperca rubra – Фамилија: Serranidae
                                     

22. Ш

 • Штрљун лат. Acipenser sturio
 • Шњур големи лат. Trachurus picturatus
 • Шкрпина лат. Scorpaena scrofa
 • Шиљорепан лат. Notacanthus bonapartei
 • Шљука лат. Macroramphosus scolopax
 • Шарун лат. trachurus
 • Шило облокљуно лат. Nerophis maculatus
 • Шарун медитерански лат. Trachurus mediterraneus
 • Штукан лат. sphyraena
 • Шанпјер лат. Zeus faber
 • Шило лат. Syngnathus acus
 • Шкрпина ружичаста лат. Scorpaena elongata
 • Шило зелено лат. Syngnathus typhle
 • Шпар лат. Diplodus annularis
 • Шкрпун лат. Scorpaena porcus
 • Шилце гребенкљуно лат. Nerophis ophidion
 • Шило црнобоко лат. Syngnathus taenionotus
 • Шило драчаво лат. Syngnathus phlegon
 • Шило танкокљуно лат. Syngnathus tenuirostris
 • Шило краткокљуно лат. Syngnathus abaster
 • Шарко црвени лат. Xyrichthys novacula
 • Шкарам лат. sphyraena
 • Шњурак лат. Pseudocaranx dentex
                                     
 • светског рата. Од риба у реци је најраспрострањенија Сочка пастрмка Salmo trutta marmoratus Списак река у Словенији Списак река у Италији Ток реке Соче
 • Кориолисов ефекат Некадашње промене у нивоу мора су оставиле континенталне прагове, плитке области у мору близу копна. Те воде богате хранљивим материјама
 • такође дели Средње Подунавље на Западни део који гравитира Динаридима, Јадранском мору и Апенинском полуострву и на велики Панонски базен на истоку. Ова низијска
 • острвце са светиоником у хрватском делу Јадранског мора у акваторији општине Медулин. Порер заузима маркантан положај у отвореном мору око 1 миљу југозападно
 • Јадранско море Егејско море Арапско море Црно море Каспијско море Индијски океан Ирско море Средоземно море Северно море Персијски залив Црвено море Стари
 • транспорт бродовима и прихват до безбедносних одредишта, грчких острва у Јонском мору Италији и северној Африци. Процењује се да је више десетина хиљада
 • најдужом инсолацијом на Јадранском мору па је град Хвар мјесто с најдужом инсолацијом у Хрватској с 2718 сати годишње. Острва у просјеку дневно имају више
 • затече. У језеру се налази разна риба пастрва, јегуља, крап или шаран, клијен, скобаљ и укљева, којом се води трговина и изван земље. Риба се обично
 • разлог за своје мешање Рим је навео опсаду Исе и гусарење Илира по Јадранском мору Римски посланици, браћа Луције и Гај Коруканија и исејски посланик