Back

ⓘ Категорија:Просторно и урбанистичко планирање
                                               

Бастид

Бастид је заједничко име за преко 600 нових градова који су основани на југозападу Француске у периоду од 1222. до 1373. године у периоду између крсташког похода против катара и Стогодишњег рата. Земљопоседници су помагали развој бастида, што им је доносило приход од пореза на трговину. Сељаци који би се ту населили престајали би да буду феудални вазали. Отуда је развој бастида допринео гашењу феудализма. Обавезе и права становника била су утврђена повељама. Локални господар био је нека врста судије и посредника између становника бастида и њиховог суверена. Већина бастида је настала у обли ...

                                               

Вртни град

Вртни град је концепт у урбаном и просторном планирању који је први пут изложен 1898. године у књизи Ебенизера Хауарда Сутра: миран пут ка стварној реформи, да би 1902. године аутор објавио незнатно измењено издање ове књиге под називом Вртни градови сутрашњице. Вртни град представља насеље новог типа које треба да обједини предности живота у селу и живота у граду и понуди решење за проблеме проузроковане убрзаном урбанизацијом, депопулацијом села и неконтролисаном градњом у субурбаним зонама. Концепт вртног града подразумева обједињавање урбаних функција и јавних служби и непосредног конт ...

                                               

Константинос Доксијадис

Константинос Апостолос Доксијадис је био грчки архитекта који се бавио тематиком насеља у простору. Оснивач је екистике - научне дисциплине о насељима. Доксијадис је дипломирао 1935. године на Техничком универзитету у Атини, чиме је добио звање инжењера архитектуре, а само годину дана касније је декторирао на универзитету Шарлотенбург у Берлину. Био је почасни доктор наука на 12 америчких универзитета, а предавао је на следећим универзитетима: Технички универзитет у Атини, Универзитет у Чикагу, Даблински универзитет, Харвард, Мичиген, Њујорк, Оксфорд, Принстон, Јејл, М. И. Т. Учествовао је ...

                                               

Zoniranje

Zoniranje je metoda urbanističkog planiranja u kojoj opština ili drugi nivo vlasti deli zemljište na područja koja se nazivaju zonama, unutar kojih je odredeno korišćenje zemljišta dozvoljeno ili zabranjeno. Zone se mogu definisati za namensku upotrebu ili mogu kombinovati nekoliko kompatibilnih upotreba. Pravila planiranja mogu se različito definisati za svaku zonu, odredujući da li se može dati planska dozvola za izgradnju odredenog objekta. Zoniranje može odrediti razne direktne i uslovne namene zemljišta. Ono može ukazivati na veličinu i dimenzije parcela na koje zemljište može biti po ...

                                               

Инфраструктура

Инфраструктура је израз који се у најширем смислу користи у друштвеним наукама како би се описали помоћни делови неког ширег система који без њих не би могао да нормално функционише. Генерална дефиниција инфраструктуре је мрежа ресурса "где је систем као целина намењен да буден неограничено одржаван специфичним стандардом услуге континуираном изменом и променом својих делова". Израз је ушао у употребу у Француској крајем 19. и почетком 20. века и углавном се користио у војсци како би се описали арсенали, складишта, ремонтни заводи и слични објекти без којих оружане снаге нису могле нормалн ...

                                               

Емилијан Јосимовић

Емилијан Јосимовић је био први српски урбаниста, први професор архитектуре у Србији, познат по изради првог урбанистичког плана Београда 1867. године.

                                     

ⓘ Просторно и урбанистичко планирање

  • читавом свету, а посредно за усмеравање урбаног развоја, за урбанистичко и просторно планирање контролисање ширења градова. За разлику од урбане средине
  • Институт за архитектуру, урбанизам и просторно планирање Архитектонског факултета у Сарајеву и Урбанистички завод за Босну и Херцеговину Сарајево, Срајево 1980
  • имовинско управљање, планирање развоја, просторно планирање картографију и планирање инфраструктуре. ГИС се често користи и за потребе маркетиншког
  • Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске као помоћник министра за урбанизам и просторно планирање од 2006. до 2011
  • стања просторног развоја Оцена остваривања просторног плана Искуства из просторног планирања и досадашњег управљања развојем Главни фактори просторног развоја
  • насељима СФРЈ, 1981. Мреже и објекти инфраструктуре, са М. Живковићем, средњошколски уџбеник смер за просторно планирање 1982. Физиономија 1 Меморија
  • Институт за архитектуру, урбанизам и просторно планирање Архитектонског факултета у Сарајеву и Урбанистички завод за Босну и Херцеговину Сарајево, 1980 51
  • Институт за архитектуру, урбанизам и просторно планирање Архитектонског факултета у Сарајеву и Урбанистички завод за Босну и Херцеговину Сарајево, 1980, 51
  • занимања, укључујући пејзажни дизајн, урбанистичко планирање грађевинарство и комунално инжењерство. Посуђује материјална и процедурална знања из јавне управе
  • спољашњем простору обезбеђује се просторним и акустичким планирањем урбанистичким решењем, звучним акустичким баријерама и др. Добра термоизолација обично

Users also searched:

...
...
...