Back

ⓘ Категорија:Екологија
                                               

Европска зелена странка

Европска партија зелених је политичка партија зелене идеологије на европском нивоу. Пре оснивања Европске партије зелених 2004. године, партије зелених Европе, биле су у координацији од 1979. до 1993. г. и у федерацији од 1993. до 2004. године. Координација европских зелених и радикалних партија организована је после Европских парламентарних избора 1979. године. Међутим, услед разлике између неких зелених и радикалних група, није дошло до стварања заједничке платформе са којом би се изашло на изборе. Тако да, зелени нису ушли у Европски парламент. Зелени, поново излазе на изборе 1984. годи ...

                                               

Екологија

Екологија је наука о животној средини. Име науке потиче од грчких речи oikos - дом, домаћинство и logos - наука, изучавање. Термин екологија први пут је употребио немачки биолог Ернест Хекел 1866. године. У лаичкој јавности се овај термин често користи као синоним за појам заштите животне средине, што није исправно јер је заштита животне средине само једна од области којима се бави екологија. У суштини, екологија је научна дисциплина која проучава распоред и распрострањеност живих организама и биолошке интеракције између организама и њиховог окружења. Окружење животна средина организама ук ...

                                               

Агенда 21

Агенда 21 је план акција у вези са одрживим развојем који је донет на конференцији у Рио де Жанеиру 1992. године и сматра се највећим дометом ове конференције. Теме ове агенде, која садржи око 500 страна и 40 поглавља су сиромаштво, заштита атмосфере, шума, водених ресурса, као и заштита дивљих и домаћих животиња. Теме су и важне области људског деловања као што су здравство и пољопривреда, а агенда се бави и другим битним проблемима, као што је одлагање отпада. У документу је посебна пажња посвећена деци и омладини, женама, пољопривредницима и предузетницима. Уједињене нације су преузеле ...

                                               

Аеросол-боца

Аеросол-боца или спреј је боца која служи за чување и распрскавање аеросоли. Ове боце имају вишеструку примену; користе се за фарбање, лакирање, за дезодорансе, освежавање просторија, прскање биљака пестицидима итд. Аеросол-боцу чини метална посуда са удубљеним дном. Облик дна је такав да би се извршио висок притисак на садржај посуде. Садржај посуде чине жељена супстанца и распршивач. Распршивач има својство да се претвара у гас приликом изласка из боце. На врху боце се налази пластична прскалица која је повезана са вентилом и клипом, али и са садржајем у боци преко пластичне цеви. Притис ...

                                               

Аклиматизација

Аклиматизација је биолошко и психолосоцијално прилагођавање животу у новом окружењу. То су постепени одговори организма на промене у околини. Ти одговори су често привремени, али могу водити и трајним променама. Аклиматизација може да претходи промени и тако омогући организму да преживи услове који надмашују његово природно искуство.

                                               

Алелопатија

Алелопатија је процес у ком организам производи хемикалије које утичу на раст, опстанак и репродукцију других организама. Ове хемикалије се заједничким именом називају алелохемикалије и представљају секундарне продукте метаболизма. Њихов утицај може бити позитиван или негативан. Јавља се код одређених биљака, алги, бактерија, корала и гљива.

                                     

ⓘ Екологија

  • спорангије, цветове Стевановић, Б. & Јанковић, М. 2001. Екологија биљака са основама физиолошке екологије биљака. NNK International: Београд. ISBN 978 - 86 - 83635 - 04 - 7
  • Јанковић ММ. 2001. Екологија биљака са основама физиолошке екологије биљака. NNK International: Београд. Недовић Б. 1999. Екологија животне средине. Пољопривредни
  • 1968 био је амерички зоолог и еколог животиња који је помогао да се екологија успостави као посебно поље проучавања. Био је први председник Америчког
  • историјског развоја врсте специфичних особина њеног распростирања њене екологије генетике. По облику ареал може бити: компактан дисјунктан тракаст Ареале
  • Зелена политика или екополитика такође позната и као политичка екологија је политичка филозофија која заговара развијање еколошки одрживог друштва.
  • Енергија Енергија, економија, екологија је стручно - информативни часопис за трансфер научних, стручних и привредних информација из земље и света. Први
  • дрвенасте биљке Стевановић, Б. & Јанковић, М. 2001. Екологија биљака са основама физиолошке екологије биљака. NNK International: Београд. ISBN 978 - 86 - 83635 - 04 - 7
  • богатстава Спречавање опасности и ризика по животну средину Детаљније: Екологија Екологија је наука о животној средини, о борби да се помире сукобљени интереси
                                               

Черевићки поток -Ђерова коса

Черевићки поток - Ђерова коса је локалитет у режиму заштите I степена, површине 102.51ha, на северним падинама НП Фрушка гора, северозападно од највише коте 539м.н.в - Црвени чот. Налази се у ГЈ 3805 Беочин манастир-Катанске ливаде-Осовље, одељења 49, 55, 56 и 57. Локалитет чини шумски екосистеми, шуме китњака, китњака и граба, китњака и букве, значајни и за очување орнитофауне. У сливу Орловачког, Доброг и Черевићког потока налази се и палеонтолошко налазиште креде.

Users also searched:

...