Back

ⓘ Категорија:Кристалографија
                                               

Кристалографија

Кристалографија је експериментална наука која се бави одређивањем распореда атома у кристалном чврстом материјалу. Реч "кристалографија" изведена је од грчких речи crystallon "хладна кап, смрзнута кап", с тим да се њено значење проширује на све чврсте материје са одређеним степеном прозирности, и graphein "писати". У јулу 2012, Уједињене нације су препознале значај кристалографске науке проглашавајући да ће 2014. бити Међународна година кристалографије. Кристалографија са другим природним наукама, као што је минералогија и наука материјала, хемија и физика. Кристалографија је у другим мате ...

                                               

Анизотропија

Анизотропија - је неједнакост физичких својстава средине на различитим правцима унутар те средине. Уопштено говорећи, по једном својству средина може бити изотропна, а по другом анизотропна. Степен анизотропије анизотропне средине такође се може разликовати - бити веома изражен, или скоро занемарљив. Посебан случај анизотропије је ортотропија од грч. orthos - прав и tropos - правац која представља неједнакост својстава средине у два три, узајамно нормална правца.

                                               

Braveova rešetka

Braveova rešetka u fizici čvrstog stanja, je periodični beskonačni skup čvorova u ravni koji imaju isti raspored i orijentaciju, nezavisno iz koje se tačke se posmatra. Braveova rešetka se može definisati i kao skup svih čvorova odredenih vektorom: R = n 1 a → 1 + n 2 a → 2 + n 3 a → 3, {\displaystyle R=n_{1}{\vec {a}}_{1}+n_{2}{\vec {a}}_{2}+n_{3}{\vec {a}}_{3},} gde su a → 1, a → 2, a → 3 {\displaystyle {\vec {a}}_{1},{\vec {a}}_{2},{\vec {a}}_{3}} primitivni vektori Braveove rešetke, a n 1, n 2, n 3 ∈ Z {\displaystyle n_{1},n_{2},n_{3}\in \mathbf {Z} }. Primitvna ćelija je najmanji deo ...

                                               

Графит

Графит је минерал и једна је од три стабилне алотропске модификације угљеника, међу којима је најчешћа и најстабилнија управо графит. Сиве је боје. Графит најчешће поседује хексагоналну решетку, а веома ретко се појављује у ромбоедричној. Атоми у слојевима везани су јаким ковалентним везама, али су сами слојеви повезани слабим Ван дер Валсовим везама, што им омогућава да клизе један преко другог, тако да се графит отире. Графит је једини неметал који добро проводи електричну струју и топлоту. Употребљава се за подмазивање, у електролизи као инертна електрода, за контакте у електричним мото ...

                                               

Ада Јонат

Ада Е. Јонат је израелски кристалограф, најпознатија по свом пионирском раду на структури рибозома. Тренутно је директор Helen and Milton A. Kimmelman центра за биомолекулске структуре и члан већа научног института Вајзмен. 2009. године је добила Нобелову награду за хемију заједно са Венкатраманом Рамакришаном и Томасом А. Стајцом за рад на структури и функцији рибозома. Ада је прва жена од 10 израелских нобеловаца, прва жена са Блиског истока која је освојила нобелову награду за науку, и прва жена после 45 година која је добила Нобелову награду за хемију. Међутим, она каже да није ништа с ...

                                               

Кристал

У хемији и минералогији, кристал представља чврсту материју чији су констутивни елементи атоми, молекули, или јони а који граде правилну унутрашњу структуру. Реч кристал потиче од грчке речи "κρύσταλλος" која значи чисти лед, и некада се односио само на кристал кварца. У минералогији кристал је тело ограничено геометријским површинама пљоснима, а у свим деловима има једнака хемијска својства. Већина метала представљају поликристале. Код кристала је честа појава ближњења, односно симетричног урастања кристала.

                                     

ⓘ Кристалографија

  • година кристалографије Кристалографија са другим природним наукама, као што је минералогија и наука материјала, хемија и физика. Кристалографија је у другим
  • узорак монокристал испитиваног једињења се усмерава сноп x зрачења. У кристалографији се користе рендгенски зраци таласне дужине око 1 Ǻ добијени помоћу
  • дизајн лекова. За омогућавање рибозомске кристалографије Ада је увела нову технику, Крио био - кристалографија која је постала рутина у структуралној биологији
  • одсеку су: Геологија 3 2 Геологија Палеонтологија Минералогија и кристалографија Петрологија и геохемија Економска геологија Геотехника 4 1 Хидрогеологија
  • spektroskopija, elektronska mikroskopija, i kristalografija X - zracima difrakcija X - zraka Kristalografija može da proizvede tri - dimenzionalne modele
  • су ДНК кристалографију и открили су генетички код. Макс Перуц Max Perutz и Џон Кендрев John Kendrew развили су протеинску кристалографију Алан Меклеод
  • симетријом у три правца, и дискретном класом група тачака. Основно у кристалографији је категоризација кристала. Постоји 7 кристалних система у оквиру
  • физичар и један од оснивача кристалографије као научне дисциплине. Огист Браве је 1849. поставио основе кристалографије систематизацијом кристалних решетки
  • окарактерисати. Но технике попут хроматографија са гел пермеацијом, рендген кристалографија и 27Al - NMR су употребљени у истраживањима од стране разних група, укључујући
                                               

Прва Брилуенова зона

Прва Брилуенова зона за дату Бравеову решетку је Вигнер-Зајцова примитивна ћелија њене реципрочне решетке. Поред прве, дефинишу се и више Брилуенове зоне дате Бравеове решетке.