Back

ⓘ A’dam
                                     

ⓘ A’dam

Adam je terangreal koji se sastoji od ogrlice i narukvice. Adam omogućava onome ko nosi narukvicu da kontroliše onoga koji nosi ogrlicu. Osoba koja nosi narukvicu se naziva suldam, a osoba koja nosi ogrlicu se naziva damane. Može biti korišćen samo od strane žene koja može da usmerava ili ima mogućnost da nauči da usmerava, i mogu se kontrolisati samo oni koji imaju tu sposobnost. Kada je po prvi put spomenut u knjigama, ogrlica i narukvica od koje je adam sačinjen bile su povezane tankom žicom, dok se kasnije ova sprava spominje kao takva da nije potrebna nikakva žica, ili bilo kakva fizička veza izmedu narukvice i ogrlice. Svaka žena koja nosi narukvicu koja je deo adama oseća sve emocije žene koja nosi ogrlicu. Adam se najviše upotrebljava u Seanšanu i od strane Seanšana, koji koriste ženu sa sposobnošću da usmerava kao oružje.

Adam se može iskoristiti da izazove ogroman fizički bol i agoniju onome ko nosi ogrlicu, i to, zajedno sa činjenicom da damane ne može da usmerava bez dozvole suldam predstavlja osnovne načine kontrole ovom spravom. Istina je, da damane ne može ni da pokuša da pomeri narukvicu sa mesta na kojem stoji, ne može da dodirne okovratnik, ili čak da pomsili na to da povredi svoju suldam, ukoliko ne želi da se suoči sa nesnosnim bolom i agonijom.

Muški usmerivač ne bi trebalo da nosi adam oko ruke kako ne bi ubio i sebe i ženu na kojoj se ogrlica adama nalazi. Postoji posebna vrsta terangreala koji se ponaša kao adam za muške usmerivače. Ova sprava izgleda kao komplet crnih narukvica, koje omogućavaju jednoj ili dvema ženskih usmerivača da kontrolišu muškarca koji ume da usmerava. Ova sprava nije pogodna za dugoročno zarobljavanje i kontrolisanje nekoga, zato što će ženu ili žene koje nose narukvice izložiti uticaju Kletve saidina.

                                     
  • upotrebio najmoćnije oružje, a dam koje je za njega napravila Aes Sedai u nadi da će na taj način steći njegovu naklonost. A dam je napravljen od srebrnog
  • žena koje mogu da usmeravaju Jednu Moć, uz pomoć ogrlice koja se naziva a dam u stvari jedna vrsta ter angreala One koje kontrolišu damane se nazivaju

Users also searched:

...