Back

ⓘ Петер Биргер




                                     

ⓘ Петер Биргер

Петер Биргер био је немачки теоретичар књижевности. Предавао је на катедри за романистику на Универзитету у Бремену. Његови теоријски радови били су под снажним утицајем Теодора Адорна и франкфуртске школе. Најпознатији је по књизи "Теорија авангарде” из 1974, која је извршила велики утицај на разумевање појма авангарде и њеног значаја за развој уметности.

                                     

1. Теорија авангарде

Биргер је најпознатији по књизи "Теорија авангарде”, која је објављена 1974. Он у њој прави разлику између историјске авангарде и неоавангарде. Историјску авангарду одређује као историјски завршен пројекат, специфичан за рани двадесети век, у којем су се јавиле различите уметничке праксе. У средиштву авангардних покрета била су два принципа "напад на институцију уметности” и "револуционизовање целине живота”. Под синтагмом институција уметности Биргер подразумева. "уметнички производни и дистрибутивни апарат, као и владајуће представе о уметности које у једној епохи суштински одређују рецепцију", тако да је напад авангардиста на институцију уметности био усмерен "против апарата дистрибуције, којем је уметничко дело подређено и против статуса уметности у грађанском друштву, статуса описаног појмом аутономије”. Напад на институцију уметности коју су авангардисти спровели, не сме се разумети као захтев за укидање уметности и самог естетског, већ како то Биргер истиче, ослањајући се на Хегела, за њеним превладавањем Aufhebung.

Експерименталне тенденције уметности након Другог светског рата често покушавају да се надовежу на наслеђе историјске авангарде те се неретко називају неоавангардом. Међутим, контекст у којима се неоавангарда јавља је битно другачији. Биргер истиче да неоавангарда није усмерена ни на напад институцује уметности, ни на враћање уметности у оквире животне праксе, већ је интегрисана у капиталистичке обрасце и подржава грађанско схватање уметности, која је временом успешно интегрисала све авангардне стратегије шока као легитимне облике уметничке праксе.

                                     
  • сценариста 1. децембар - Фрањо Јурчец, хрватски глумац 6. децембар - Петер Биргер немачки теоретичар књижевности 8. децембар - Дејвид Карадин, амерички
  • институције подржавале су прве романе, новине и периодичну штампу. Петер Биргер Peter Bürger је био професор француског језика и компаративне књижевности
  • Ђуро Затезало, српски педагог, правник и историчар. 1931 11. август: Петер Биргер немачки теоретичар књижевности 1936 Израел Криштал, својевремено
  • Biosynthesis FASEB J. 10 2 228 - 37. PMID 8641556. Becker, Burkhard Marin, Birger 2009 Streptophyte Algae and the Origin of Embryophytes Annals of Botany
  • 1289 ehp.8665351. Bröde, Peter Fiala, Dusan Błażejczyk, Krzysztof Holmér, Ingvar Jendritzky, Gerd Kampmann, Bernhard Tinz, Birger Havenith, George 2011 - 05 - 31
  • Biosynthesis FASEB J. 10 2 228 - 37. PMID 8641556. Becker, Burkhard Marin, Birger 2009 Streptophyte Algae and the Origin of Embryophytes Annals of Botany
  • Pennsylvania State University Press, 1975. ISBN 978 - 0 - 271 - 01198 - 1. Nerman, Birger Det svenska rikets uppkomst. Generalstabens litagrafiska anstalt: Stockholm