Back

ⓘ Метаморфоза (биологија)
Метаморфоза (биологија)
                                     

ⓘ Метаморфоза (биологија)

Метаморфоза код животиња обухвата промене у организацији читавог организма којима од ларве настаје одрасли организам. регулисана је хормонима.

У току метаморфозе долази до:

  • образовања нових органа који функционишу код адулта, а ларве их нису поседовале; промене којима се образују овакви органи називају се прогресивним;
  • редукције или потпуног губљења органа који су били неопходни ларви, а непотребни адулту нпр. нестаје реп пуноглавца па су одрасле жабе без њега; промене којима се то дешава називају се регресивним;
  • промене на органима који функционишу како код ларви тако и код адулта.

Метаморфоза код биљака представља преображај биљних органа којим они поред основне постају способни за обављање и додатних функција. Тако нпр. ризом је метаморфозирано подземно стабло у коме се магационирају хранљиве материје и који служи за вегетативно размножавње.