Back

ⓘ Категорија:Социологија културе
                                               

Бикултурализам

Бикултурализам су напори људи који припадају различитим социокултурним групама, чија су радна места и домови у близини, да се адаптирају једни на друге. Ови напори могу укључити учење или акомодацију на језик друге групе, вредности, обичаје и обрасце понашања. У стварности мања и слабија култура носи већи део терета акомодације у односу на доминантну групу.

                                               

Етноцентризам

Етноцентризам је синдром ставова или читава идеологија у чијем је средишту прецењивање и идеализовање припадника сопствене нације и, истовремено, потцењивање припадника других, народа или националних мањина. Синдром је карактеристичан за ауторитарну личност, а атипичан је и ретко се јавља код демократске личности. Етноцентризам осуђује другу културу само на основу вредности и стандарда појединаца те културе. Етноцентрични појединци осуђују друге групе у односу на властите етничке групе или културе, поготово са забринутошћу за језик, понашање, обичаје и религију. Ове етничке разлике и одсец ...

                                               

Интелектуалац

Интелектуалац је израз који у најширем смислу означава особу која се од осталих истиче интелигенцијом или образовањем, односно интелектуалним способностима које користи у професионалне или јавне сврхе. У ужем смислу се под тиме подразумева свака особа која обавља одређени интелектуални рад као главни део своје професије или занимања. У још ужем смислу се под појмом подразумева особа која захваљујући својим интелектуалним способностима ужива углед, односно представља ауторитет у одређеним областима друштвеног живота, као што су култура или наука. Понекад се интелектуалци третирају као специ ...

                                               

Мултикултуризам

Мултикултурализам је културна разноликост заједница и политика које промовишу ову разноликост. Као описни термин, мултикултурализам је једноставна чињеница културне разноликости и демографског састава одређеном месту, понекад и на организационом нивоу, на пример, школе, предузећа, насеља, градови, или нације. Као термин законодавне, мултикултурализам охрабрује идеологије и политике које промовишу ову разноликост или његову институционализацију. У том смислу, мултикултурализам је друштво "опуштено са богатом људског живота и жеље међу људима да изразе свој идентитет на начин сматрали то пот ...

                                               

Светски дан бицикла

Светски дан бицикла обележава се 3. јуна од 2018. године. У априлу 2018. године Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 3. јун Међународним светским даном бицикла. Резолуција о Светском дану бицикла препознаје "јединственост, дуговечност и свестраност бицикла који се користи већ два века и да је то једноставно, приступачно, поуздано, чисто и еколошки одрживо превозно средство".

                                     

ⓘ Социологија културе

 • Социологија културе је посебна грана социологије која проучава друштвену природу културе као и узајамне везе и утицај друштва и културе Нарочито сарађује
 • обрасце, социологију животне средине, социологија природних ресурса укључујући шуме, рударство, риболов и друге области руралне културе и идентитете
 • За другу употребу, погледајте страницу Социологија часопис Социологија лат. societas - друштво стгрч. λόγος - наука јестe општа и основна наука о
 • Социологија града или урбана социологија је посебна социолошка дисциплина која се бави проучавањем друштвеног живота и људске интеракције у градским подручјима
 • Детаљније: Sociologija Социологија књижевности је подобласт социологије културе Она проучава друштвену производњу књижевности и њене друштвене импликације
 • Тајг енг. Karel Teige и остали. Социологија технологије нуди приступ архитектонским артефактима. Ова социологија се претежно интересује за ствари техничке
 • Социјална патологија Социологија емоција Социологија културе Социологија локалних заједница Социологија медицине Социологија менталних поремећаја
 • су: сајбер социологија социологија интернета, социологија интернет заједница, социологија социјалних медија, социологија сајбер културе и томе слично
 • социологија здравствена социологија или социологија здравља и болести Многе од ових тензија се огледају у чувеној разлици између социологије и
 • област социологији знања је социологија не знања, укључујући и учења о рупама у знању и не знању као основној карактеристици стварања знања. Социологија знања
 • Социологија права или правна социологија се често описује као поддисциплина социологије или међудисциплинарни приступ у оквиру изучавања права. Неки