Back

ⓘ Строги природни резерват Изнад Таталије
                                     

ⓘ Строги природни резерват Изнад Таталије

Строги природни резерват Изнад Таталије налази се у западној Србији, на подручју планине Јелова Гора, на локалном путу Јелова Гора – Варда, укупне површине заштићеног подручја од 0.80ha. СРП "Изнад Таталије” ставља се под заштиту ради очувања шумског комплекса Јелове Горе и станишта аутохтоне заједнице реликтне врсте зеленике обраслог шумом брдске букве.

Зеленика је реликтна врста и њен ареал је ограничен на мање популације. Најзначајнија је у заједницама брдске букве у којој налази већу релативну влажност ваздуха, мање колебање температуре и влаге, повољније педолошке услове као и слабије деловање ветра, мраза и суше, повољније услове педоклиме и замљишта у целини. Зеленика се јавља у спрату жбуња и спрату дрвећа до 15 м висине.

У оквиру резервата јавља се на надморској висини од 580 до 890 м.н. в., на северној експозицији, на падини уједначеног нагиба од 6-15, на геолошкој подлози од шкриљаца-пешчара, земљиште је дистично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко 40-80см и свеже.

                                     
  • планински ваздух чине ово излетиште веома привлачним. Строги природни резерват Изнад Таталије Планинарско смучарско друштво Јелова Гора Јелова Гора
  • целине, заштићене законом. Резерват природе може бити строги или специјални. Строги резервати су намењени искључиво очувању природног фонда и научно - истраживачком