Back

ⓘ Дијалекти македонског језика
                                     

ⓘ Дијалекти македонског језика

Дијалекти македонског јeзика су дијалекти посебног јужнословенског језика који се назива македонским. Према различитим дијалектолошким поделама, овај језик има око тридесетак дијалеката, који се у зависности од поделе разврставају у три или четири главне групе. Дијалектима македонског језика говоре етнички Македонци на подручјима Северне Македоније, Пиринске Македоније, Егејске Македоније, Мале Преспе и Голог Брда. Такође су заступљени у македонској етничкој дијаспори.

Проучавање јужнословеснких дијалеката на ширем простору историјске области Македоније започело је током 19. века. Класификација ових дијалеката је дуго била предмет лингвистичких и етнополитичких спорова. У старијој бугарској, односно српској дијалектологији, јужнословенски дијалекти са подручја Македоније сматрани су дијалектима бугарског, односно српског језика, а такви ставови су и данас присутни у делу бугарске, односно српске јавности.

                                     

1. Групе

Северно подручје

 • Западна група
 • Скопскоцрногорски дијалект
 • Тетовски дијалект
 • Горански дијалект
 • Источна група
 • Овчепољски дијалект
 • Кривопаланачки дијалект
 • Кратовски дијалект
 • Кумановски дијалект

Западно подручје:

 • Централна група
 • Прилепско-битољски дијалект
 • Скопско-велешки дијалект
 • Кичевско-поречки дијалект
 • Западна и северозападна група
 • Галички дијалект
 • Дебарски дијалект
 • Охридски дијалект
 • Рекански дијалект
 • Вевчанско-радошки дијалект
 • Горњепреспански дијалект
 • Струшки дијалект
 • Дримколско-голобрдски дијалект
 • Доњепреспански дијалект
 • Гостиварски дијалект

Источно и јужно подручје

 • Источна група
 • Малешевско-пирински дијалект
 • Штипско-кочански дијалект
 • Тиквешко-мариовски дијалект
 • Струмички дијалект
 • Југозападна група
 • Корчански дијалект
 • Нестрамско-костенарски дијалект
 • Костурски дијалект
 • Југоисточна група
 • Серско-драмско-лагадинско-неврокопски дијалект
 • Солунско-воденски дијалект
                                     

2. Распрострањеност подручја

Дијалекте македонског језика карактерише положај региона у којима се говоре.

Македонска језичка територија покрива централни део Балканског полуострва, као и ушће река Вардар, Струма и доњи ток реке Места.

Тако се и дијалекти деле према подручјима:

 • - западно
 • - северно
 • - источно
 • - јужно
                                     

2.1. Распрострањеност подручја Источно подручје

Најчешће се користи на граници са Бугарском. Према македонским лингвистима, границу представља планински масив Доспат - поглед.

Македонска популација у Пиринској Македонији, која је саставни део Бугарске, поред званичног бугарског језика, користи и њен матерњи македонски дијалект.

У источним деловима Пиринске Македоније и деловима Егејске Македоније до Солуна јотовање гласа ћ изговара се као у источној Бугарској - дјадо деда, њама ноне, мљако млеко.

                                     

2.2. Распрострањеност подручја Северно подручје

Граница македонског језика подудара се са границом између Северне Македоније и Србије.

                                     

2.3. Распрострањеност подручја Јужно подручје

Са јужне стране, језичка граница обухвата читаво подручје планине Грамос све до реке Места у Тракији.

Према мишљењу Божидара Видоеског и других лингвиста, језичка граница продире много дубље на југ према данашњој граници између Северне Македоније и Грчке, тако да се овај језички дијалект може чути све до линије Грамос - Пиво - Солун.

На северозападу модерне Грчке, поред македонског живи и грчко, албанско и влашко становништво, те је у великом проценту ово језичко подручје тројезично.

                                     

3. Самогласници и сугласници

Централни западни дијалекти разликују се у пет самогласника: а, е, и, о, у /i, ɛ, a, ɔ, u/.

Остали дијалекти углавном имају вокал / Ә /. Осим тога, у различитим дијалектима јављају се Фонемске транскрипције / ɑ, / АЕ / и / И / и вокали / л / а / р /.

Већина дијалеката има самогласник / ɛ / из оригиналног Е ђ, Иат осим у источни региону где је развијено во /a/ по /c/.

На крајње источним деловима Егејске и Пиринске Македоније, фокус се ставља на ě које означава: како,а,и. Егејски дијалект за разлику од серско-драмско-лагадинско-неврокопског / Ја / се употребљава уколико се налази у задњем слогу самогласника и има / ɛ / као и у предњем.

Што се тиче сугласника, западни дијалекти се разликују од источних само у изговору, губи се / К / осим у Тетову, Гори и Корчи, и / В / у међугласовима изузев области Мале Реке и предела Костур-Корач: "глава" = гла, "глави" = глај.

Двофонемски рефлекси углавном означавају карактеристику говора у Егеју, Пиринској Македонији, Костур-Корчи и Охрид-Преспи.                                     
 • говори српског језика су говори, односно субдијалекти српског језика који се говоре на подручју Црне Горе. Иако припадају различитим дијалектима зетско - рашком
 • Српски језик припада словенској групи језика породице индоевропских језика Српски језик је званичан у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори и говори
 • Дијалектологија српскохрватског језика Увод и штокавско наречје 1. изд. Нови Сад: Матица српска. Okuka, Miloš 2008 Srpski dijalekti Zagreb: Prosvjeta. 
 • Горански говор познат и као горански језик је говор српског језика којим говоре Горани, који је због изолованости ове етничке групе, још увек добро очуван
 • екавица, македонски језик словеначки језик неки дијалекти хрватског језика као и западни бугарски говори је и ије - српска ијекавица и хрватски језик и
 • Србији. Бугарски језик је најсличнији македонском језику док се у Бугарској сматра да је македонски језик друга варијанта бугарског језика Постоје три књижевне
 • дијалекатског континуума не разумеју. То могу бити и засебни језици и дијалекти једног језика Пример дијалекатског континуума је српскохрватски континуум који
 • босанског бошњачког језика радио је и русиста П. Пипер. Он је у два наврата оверио постојање тзв. босанског језика али оба пута под маскирним називом бошњачки језик
 • време. Детаљније: Антички грчки дијалекти У архајском и класичном периоду издвајала су се три дијалекта грчког језика аеолски, јонски и дорски, што одговара

Users also searched:

indefinite in tagalog,

...
...
...