Back

ⓘ Струјна линија
                                     

ⓘ Струјна линија

Струјне линије или струјнице су теоријске линије које, у сваком тренутку, тангирају брзине флуидних делића. Из ове дефиниције следи да је сваки пресек струјница зауставна тачка у којој флуидни делић мирује, јер би у супротном случају флуидни делић имао две брзине, што није могуће. При стационарном струјању флуида струјнице се поклапају са путањама флуидних делића, тако да струјна теорија представља важно помоћно средство за развој науке о струјању флуида.

                                     
  • Средња линија - линија која спаја све центре уписаних кругова у контуру аеропрофила. Највећа закривљеност - највећа удаљеност средње линије и тетиве
  • капије: неколико транзистора је повезани у низу, а бит линија је спуштена само ако су све линије речи подигнуте изнад ВТ транзистора Ове групе су тада
  • pojačavač - koji obezbjeduje prenos relativno velikih struja u kolima sa strujnim generatorom, čija izlazna impedansa teži beskonačnosti, za razliku od naponskih
  • Ии Детаљније: украјински језик Као у руском са изузецима: Г је звучан струјни сугласник и зове се Ге Изговара се приближно као Х, али не исто ɦ
  • говорећи, графови су састављени од тачака, односно чворова врхова и линија међу њима, односно грана. Веома је честа употреба графова за опис модела
  • према намени на завојнице за нискофреквентна NF и високофреквентна VF струјна кола, а с обзиром на израду се деле на: завојнице с језгром и завојнице
  • закона сличности механичких система. Услов потпуне динамичке сличности два струјна поља, за модел и главно извођење, јесте једнакост свих бројева сличности:
  • 404.665 милиона путника годишње забележен је 1987. године. Поред мреже линија у домаћем саобраћају, као и са најважнијим европским економским центрима

Users also searched:

...