Back

ⓘ (S,S)-Tetrahidrohrizen
(S -Tetrahidrohrizen
                                     

ⓘ (S -Tetrahidrohrizen

-Tetrahidrohrizen -THC) je steroidu sličan nesteroidni estrogen i agonist oba estrogenska receptora, ERα i ERβ. On je enantiomer -tetrahidrohrizena -THC), koji je u kontrastu ERβ antagonist i ERα agonist sa desetostrukom selektivnošću za ERβ u odnosu na ERα i sa 20 puta većim afinitetom za ERβ relativno na -THC.