Back

ⓘ Telur monoksid
                                     

ⓘ Telur monoksid

Diatomski molekul telur monoksid se javlja u vidu prelaznog molekula. Raniji radovi u kojima se trvdilo da postoji TeO kao čvrst materijal nisu potvrdeni. Pokrovni sloj DVD diskova koji se naziva telur suboksid može da bude smeša telur dioksida i metalnog telura.

                                     

1. Istorija

Pripremu telur monoksida su prvi put objavili E. Divers i M. Šimose 1883 godine. To je uradeno toplotnom dekompozicijom telur sulfoksida u vakuumu, i pokazano je da reaguje sa hlorovodonikom u izveštaju iz 1913. godine. Kasnijim radom nije potvrdena tvrdnja da je to bila čista čvrsta materija. Godine 1984. je kompanija Panasonic radila na izbrisivom optičkom disk drajvu koji je sadržao "telur monoksid" zapravo smešu Te i TeO 2.

                                     
  • Telur oksid se može odnositi na: Telur monoksid TeO Telur dioksid, TeO2 Telur trioksid, TeO3
  • nisu metali, ili imaju negativan standardni potencijal. Arsen, antimon i telur se smatraju metaloidima i stoga ne mogu biti plemeniti metali. Takode, hemičari
  • Germanijum telurid GeTe je hemijsko jedinjenje germanijuma i telura On je komponenta halkogenog stakla. On pokazuje semimetalnu provodnost i feroelektrične
  • угљеник. Сем органских једињења велики значај имају угљеник II оксид угљен - моноксид угљеник IV оксид угљен - диоксид угљена киселина, карбиди и карбонати
  • се добија редукцијом руда коксом, односно угљеник II оксидом угљен - моноксидом у високим пећима. Из руда које су сиромашне гвожђем нпр. лимонита
  • азиди и триазотна једињења оксиди: азот - моноксид NO азот - диоксид NO2 азот - субоксид N2O динитроген - моноксид гас за смејање азот - тетроксид N2O4 азот - пентоксид
  • олово телурида Tl2SnTe5 талијум германијум телурида Tl2GeTe5 и бизмут - телур легура, те других материјала који обећавају апликацију термоелектричног
  • Zn антимона Sb бизмута Bi калаја Sn олова Pb селена Se и телура Te а понекад сребра Ag злата Au и платине Pt Ради побољшања својстава
  • преко 90 штетних гасова из аутомобилских ауспуха угљоводоника, угљен моноксида и азот диоксида претвара у мање штетне супстанце азот, угљен диоксид