Back

ⓘ Ditelur bromid
Ditelur bromid
                                     

ⓘ Ditelur bromid

Ditelur bromid je neorgansko jedinjenje sa formulom Te 2 Br. Ono je jedno od nekoliko stabilnih bromida telura. Za razliku od sumpora i selena, telur formira familije polimernih subhalida, u kojima je odnos halkogen/halid manji od 2.

                                     

1. Priprema i svojstva

Te 2 Br je sivi čvrsti materijal. Njegova struktura se sastoji od lanca Te atoma u kojima Br zauzima dvostruko premoštavajuća mesta. On se priprema zagrevanjem Te sa podesnom stehiometrijom broma pri 215 °C. Korespondirajući hlorid i jodid, Te 2 Cl i Te 2 I, su takode poznati.

Jedini drugi telur bromid je žuta tečnost Te 2 Br 2 i narandžasti čvrsti materijal TeBr 4.

                                     
  • Telur bromid se može odnositi na: Ditelur bromid Te2Br Telur tetrabromid, TeBr4

Users also searched:

...