Back

ⓘ Srebro(III) fluorid
                                     

ⓘ Srebro(III) fluorid

Srebro fluorid, AgF 3, nestabilno je svetlo crveno, dijamagnetno jedinjenje koje sadrži srebro u neobičnom +3 oksidacionom stanju. Njegova kristalna struktura je veoma slična sa zlato fluoridom: ono je polimer koji sadrži četvorougaone AgF 4 jedinice povezane u lance fluoro mostovima.

                                     

1. Priprema

AgF 3 se može pripremiti tretiranjem rastvora koji sadrži tetrafluoroargentatne jone u anhidratnom fluorovodoniku sa bor trifluoridom. U anhidratnom HF rastvoru, on se spontano razlaže do Ag 3 F 8 preko noći na sobnoj temperaturi.

Ranije se pripremao koristeći kripton difluorid kao fluorinirajući agens, i ta reakcija je proizvodila mešovito valentni Ag 3 F 8.