Back

ⓘ Ugljen pentoksid
Ugljen pentoksid
                                     

ⓘ Ugljen pentoksid

Ugljen pentaoksid ili ugljen pentoksid je nestablan molekulski oksid ugljenika. Ovaj molekul je bio proizveden i izučavan na kriogenim temperaturama. On je važan u atmosferskoj hemiji i u izučavanju hladnog leda u spoljašnjem solarnom sistemu i meduzvezdanom prostoru. Ova substanca se može formirati i biti prisutna na Ganimedu ili Tritonu, mesecima u spoljašnjem solarnom sistemu. Ovaj molekul ima C 2 simetriju. On se sastoji od petočlanog prstena sa jednim ugljenikom i četiri kiseonika. Peti atom kiseonika ima dvostruku vezu sa ugljenikom. Proračuni su proizveli teoretske strukture. Petougao nije pravilan, nego varira u dužinama svojih stranica i uglova. Rastojanje izmedu atoma kiseonika koji nisu vezani za ugljenik je 1.406 Å, dok je rastojanje izmedu jednog od tih atoma i kiseonika vezanog za ugljenik 1.457 Å. Dužina ugljenik-kiseonik veze je 1.376 Å. Dvostruka veza izmedu ugljenika i kiseonika je najkraća, 1.180 Å. Ugao OOO veze je 100.2°, a OOC ugao je 109.1°. Ugao OCO veze je 125.4°.

                                     

1. Produkcija

Ugljen pentaoksid je formiran putem iradijacije kriogeno zamrznutog ugljen-dioksida sa 5 keV elektronima. Reakcioni mehanizam se sastoji od reakcije ugljen tetroksida sa atomom kiseonika. Ovom reakcijom se oslobada 17.0 kJmol −1. Formiranje iz ozona i ugljen-dioksida je energetski nepovoljnije za 165.6 kJmol −1, dok bi reakcija ugljen trioksida sa dikiseoničnim molekulima zahtevala 31.6 kJmol −1.

                                     

2. Svojstva

Vibrationi infracrveni talasni brojevi obuhvataju ν 1 1912 cm −1 za najzastupljeniji izotopolog 12 C 16 O 5. Potencijalni putevi dekompozicije su putem formiranja ugljen-dioksida i ozona, ili ugljen-monoksida i kiseonika, ili ugljen trioksida i kiseonika. Ugljen pentoksid je manje nestabilan od ugljen-dioksida, ostajući stabilan i čvrst do oko 106K.

Alternativna teoretska struktura, zvana C 2v, ima spiro strukturu sa jednim četvoroatomskim prstenom i tročlanim prstenom koji je perpendikularno vezan na atomu ugljenika. Medutim, ona ima 166 kJmol −1 višu energiju od C 2 izomera, i stoga je njeno formiranje manje verovatno. Taj izomer nije detektovan.

                                     
  • оксидује: NO2 O3 NO3 O2 NO3 даље реагује са NO2 и формира азот пентоксид N2O5. Чврсти азот - диоксид перхлорат се може добити из гасова NO2, ClO2
  • podseća na beli luk, a uzorci su obično prekriveni belim di fosfor pentoksidom koji se sastoji od P4O10 tetraedra sa kiseonikom umetnutim izmedu atoma
  • азот - субоксид N2O динитроген - моноксид, гас за смејање азот - тетроксид N2O4 азот - пентоксид N2O5 азотни халогениди азот III флуорид NF3 азот јодид NI3 Киселине и
  • ostalima. Nasuprot tome, složena mešavina polimera nastaje kada se fosfor - pentoksidu dodaje mala količina vode. Polifosfati su slabe baze. Usamljeni par elektrona

Users also searched:

...