Back

ⓘ Општи резерват природе Прокоп
Општи резерват природе Прокоп
                                     

ⓘ Општи резерват природе Прокоп

Општи резерват природе Прокоп део је планине Велики Јастребац и заштићено природно добро од изузетног значаја, односно заштићено природно добро I категорије. Налази се на подручју општине Крушевац и обухвата површину од 5.91 хектара. Под заштитом државе је од 2008. године.

                                     

1. Одлике

Изузетно повољно станиште са оптималним земљишним и климатским условима. Смештен је у централном делу планине Јастребац, на висини од 580 - 650 метара надморске висине, на другом гребену који се спушта ка западу, правцем југозапад - северозапад. Резерват Прокоп је први пут стављен под заштиту 1958. године и један је од првих проглашених резервата у Србији, када је Завод за заштиту природе и научно проучавање природних реткости Народне Републике Србије Завод за заштиту природе Србије, донео Решење о заштити.

                                     

2. Биљни и животињски свет

Прокоп је резерват природе у којем још увек могу да се виде бајковите шуме бреза и висока сребрна стабла букви. Овде има и храста, граба, јавора и јасена, а од четинара јеле. Има и свих врста печурки. Масовна појава бреза у овом пределу настала је на терену који је био захваћен пожаром 1917. године, немарношћу човека, тако да су ове шуме настале из пепела горостасних храстова и букава. Што се тиче животињског света, огроман број животиња које настањују планину Јастребац, такође се могу видети и у резервату Прокоп. Неке од тих животиња су: дивље свиње, срне, веверице, шумске сове, сенице, као и многе врсте птица.

                                     

3. Заштита

На подручју резервата природе Прокоп утврђује се режим заштите I степена којим се забрањује коришћење природних богатстава и искључују сви други облици коришћења простора и активности на заштићеном простору, осим научних истраживања и ограничене едукације. Стављен је под заштиту да би се очувала изворна шумска заједница брезе Betula verrucosa старости до 70 година, мешовита шумска заједница брезе и планинске букве, шумска заједница планинске букве и брезе, као и шумска заједница планинске букве и да би се очувала станишта природних реткости, нарочито: Риђи шумски мрав, мишар, шумска сова, краткокљуни пузић, шарени даждевњак, јеж, веверица, сиви пух и др, а у интересу науке, образовања и културе. Детаљна истраживања резервата Прокоп обављена су 1996. године када је вршено фитоценолошко истраживање и установљено да је у брезовој шуми дошло до појаве подмлатка букве. Истраживања која је Завод за заштиту природе Србије обавио 2006. године показала су да се бреза у резервату Прокоп може сматрати средњодобном, а поједини примерци достижу висину преко 20 метара и пречнике преко 30 центиметара. Вредност резервата Прокоп је првенствено у научном и стручном смислу, јер се у њему може пратити процес природне сукцесије, у зони типичне инверзије буква се јавља у зони храстових шума.                                     
  • ендемореликтне и посебне целине, заштићене законом. Резерват природе може бити строги или специјални. Строги резервати су намењени искључиво очувању природног фонда
  • Краљево РП38 Општи резерват природе Данилова коса 44.3982843 N 19.3163623 E 44.3982843, 19.3163623 Крупањ РП39 Општи резерват природе Прокоп 43.4060311 N