Back

ⓘ Tetrafluoroamonijum
Tetrafluoroamonijum
                                     

ⓘ Tetrafluoroamonijum

Tetrafluoroamonijumski katjon je pozitivno naelektrisan poliatomski jon sa hemijskom formulom NF + 4. On je ekvivalentan sa amonijumskim jonom, gde su atomi vodonika koji okružuju centralni atom azota zamenjeni fluorom. Tetrafluoroamonijumski jon je izoelektronski sa tetrafluorometanskim CF 4 i tetrafluoroboratnim BF − 4 anjonom.

Tetrafluoroamonjumski jon formira soli sa mnoštvom različitih anjona koji sadrže fluor. Ta grupa obuhvata bifluoridni anjon HF − 2, tetrafluorobromat BrF − 4, metalne pentafluoride XF − 5 gde je X Ge, Sn, ili Ti, heksafluoride XF − 6 gde je X P, As, Sb, Bi, ili Pt, heptafluoride XF − 7 gde je X W, U, ili Xe, oktafluoride XeF 2− 8, razne oksifluoride XF 5 O − gde je X W ili U; FSO − 3, BrF 4 O −, i perhlorat ClO − 4. Pokušaji da se naprave nitratne soli, NF 4 NO 3, nisu bili uspešni zbog brze fluorinacije: NF + 4 + NO − 3 → NF 3 + FONO 2.

                                     
  • monofluorid, NF Difluoroamino radikal, NF2 Azot pentafluorid, NF5 Diazo difluorid, N2F2 Diazo tetrafluorid, N2F4 Fluor azid N3F Tetrafluoroamonijum NF4
  • tetrafluorid BeF42 tetrafluoroborat BF4 magnezijum tetrafluorid MgF42 tetrafluoroamonijum NF4 Han, Young - Kyu Lee, Yoon Sup 1999 Structures of RgFn Rg