Back

ⓘ 3-Metilmetkatinon
3-Metilmetkatinon
                                     

ⓘ 3-Metilmetkatinon

3-Metilmetkatinon, takode poznat kao 3-MMC i 3-mefedron, je dezajnirani lek iz familije supstituisanih katinona, sa empatogen-entaktogenskim dejstvom. 3-MMC je strukturno bliko srodan sa populanom zabranjenom drogom mefedronom, i nelegalan je u većini zemalja u kojima je zabranjen 3-mefedron, pošto je strukturni izomer 4-mefedrona. 3-MMC može da služi kao alternativa mefedrona, i kao takav je u prodaji u Švedskoj. Za razliku od drugih materijala slične namene, 3-MMC je bio testiran i okarakterisan na velikim sisarima.

                                     
  • formula C11H15NO se može odnositi na: 1 - Aminometil - 5 - metoksiindan 3 - Metilmetkatinon 6 - APDB Bufedron Etkatinon Izoetkatinon Mefedron Metamfepramon MMAI

Users also searched:

...