Back

ⓘ C-Met
C-Met
                                     

ⓘ C-Met

c-Met, protein je koji je kod ljudi kodiran MET genom. U ranijem razdoblju istraživačkog procesa takode je nazivan MNNG HOS transformišući gen. Ova protein deluje kao tirozinska kinaza. Primarni jednolančani prekursorni protein se posttranslaciono preseca i time se formiraju alfa i beta podjedinica, koje se disulfidno vezuju pri formiraju krajnjeg oblika receptora.

MET je membranski receptor koji je esencijalan za embrionsko razviće i zarastanje rana. Hepatocitni faktor rasta HGF je jedini poznati ligand MET receptora. MET je normalno izražen u ćelijama epitelnog porekla, dok je izražavanje HGF ograničeno na ćelije mesenhimalnog porekla. Nakon HGF stimulacije, MET indukuje nekoliko bioloških responsa koji kolektivno formiraju program poznat kao invazivni rast.

                                     

1. Spoljašnje veze

  • UniProtKB/Swiss-Prot entry P08581: MET_HUMAN, ExPASy Expert Protein Analysis System proteomics server of the Swiss Institute of Bioinformatics SIB
  • Proto-Oncogene+Proteins+c-met на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
  • A table with references to significant roles of MET in cancer