Back

ⓘ 2-Fenil-3-aminobutan
2-Fenil-3-aminobutan
                                     

ⓘ 2-Fenil-3-aminobutan

2-Fenil-3-aminobutan stimulans je iz fenetilaminske klase koji je blisko srodan sa svojim α-metil analogom pentoreksom. Ovaj materijal su prvi sintetisali nemački naučnici Feliks Hafner i Fric Somer 1939. godine. On je stimulant sa blažim dejstvom, kraćim trajanjem, nižom toksičnošću i manjim broje nuspojava u poredenju sa ranije poznatim lekovima kao što je amfetamin.

2-Fenil-3-aminobutan je zabranjen u nekim zemljama, jer je strukturni izomer metamfetamina.

                                     
  • Molekulska formula C10H15N se može odnositi na: 2 - Fenil - 3 - aminobutan Metamfetamin α - Etilfenetilamin Izopropilbenzilamin Levometamfetamin Ortetamin Fenprometamin

Users also searched:

...