Back

ⓘ Magnetna susceptibilnost
Magnetna susceptibilnost
                                     

ⓘ Magnetna susceptibilnost

Magnetna susceptibilnost je fizička veličina kojom se opisuje svojstvo materije da može da bude magnetizovana u magnetnom polju. Ona iznosi:

χ m = μ r − 1 {\displaystyle \chi _{m}=\mu _{r}-1\,}

gde je: μ r - relativna magnetna permeabilnost materije; pozitivna je za feromagnetične i paramagnetične materije, a negativna za dijamagnetične materije. Merna jedinica magnetske susceptibilnosti je broj jedan.

                                     

1. Magnetna permeabilnost

Magnetna permeabilnost je elektromagnetna osobina materijala koja pokazuje intenzitet magnetizacije tela kada su ona izložena vanjskim magnetnom polju. Magnetska permeabilnost se označava grčkim slovom mi μ. Pojam magnetska permeabilnost osmislio je Oliver Hevisajd 1885. U sistemskim jedinicama SI, permeabilnost se izražava u Henrijima po metru H/m, ili u Njutnima po Amperu na kvadrat N/A 2 ili Volt sekunda na Amper metar {Vs/Am}.

Magnetna permeabilnost vakuuma ili univerzalna magnetna konstanta znak μ 0 {\displaystyle \mu _{0}} je prirodna konstanta magnetske permeabilnosti za vakuum, koja iznosi: μ 0 {\displaystyle \mu _{0}} = 4 π 10 –7 H/m ili μ 0 {\displaystyle \mu _{0}} = 12.566370614 10 –7 N/A². Jednaka je recipročnoj vrednosti umnoška dielektrične permitivnosti vakuuma ε 0 i kvadrata brzine svetlosti c u vakuumu: μ 0 = 1/ε 0 c 2.

Dielektrična permitivnost vakuuma, permitivnost vakuuma, dielektričnost vakuuma ili dielektrična konstanta vakuuma oznaka ε 0 je prirodna konstanta koja je jednaka recipročnoj vrednosti umnoška magnetske permeabilnosti vakuuma μ 0 i kvadrata brzine svetlosti c u vakuumu: ε 0 = 1/μ 0 c 2 = 8.854187817 10 –12 F/m.

                                     

1.1. Magnetna permeabilnost Relativna magnetska permeabilnost

Relativna magnetna permeabilnost oznaka μ r) je fizička veličina koja opisuje magnetnu propusnost materije u odnosu na magnetsku permeabilnost vakuuma; količnik je magnetske permeabilnosti μ i magnetske permeabilnosti vakuuma μ 0, to jest:

μ r = μ 0 {\displaystyle \mu _{r}={\frac {\mu }{\mu _{0}}}}

Merna je jedinica relativne magnetne permeabilnosti broj jedan 1.

Relativna magnetna permeabilnost dijamagnetičnih materija nešto je manja od 1, na primer relativana je magnetska permeabilnost vode 0.999991, srebra 0.9999975, bakra 0.999994. Relativna magnetska permeabilnost paramagnetičnih materija nešto je veća od 1, na primer platine 1.000265, aluminijuma 1.0000082, vazduha 1.00000037, a relativna magnetska permeabilnost feromagnetičnih materija značajno je veća od 1, na primer relativna je magnetska permeabilnost čistog gvožda 5 000, a mi-metala 50 000 do 80 000.

                                     

2. Spoljašnje veze

 • Linear Response Functions in Eva Pavarini, Erik Koch, Dieter Vollhardt, and Alexander Lichtenstein eds.: DMFT at 25: Infinite Dimensions, Verlag des Forschungszentrum Jülich, 2014. ISBN 978-3-89336-953-9.
                                     
 • један од састојака терфенола - Д легуре која се шири и скупља при деловању магнетног поља, више од било које друге познате легуре тербијум се користи и у
 • FeCr2O4 познато као хромит. Ово једињење се користи као активан слој на магнетним тракама. Редукцијом хромита коксом настаје ферхром Fe 2Cr који се
 • се његови магнетни диполи поравнавају са спољашњим магнетним пољем, али ће се вратити у првобитни насумични положај чим се деловање магнетног поља уклони
 • елемената у течном стању. Међутим, и поред неуобичајено високе магнетне сусцептибилности за метале и тенденције усмеравања при ниским температурама, плутонијум
 • атома подешава по жељи, при чему се не мора посебно прецизно одржавати магнетно поље због ширине резонанце. Већ од 1850. литијум се почео користити у медицини
 • налази у саставу материјала за одржавање и конструкцију уређаја за снимање магнетном резонанцом МРИ машине због то што се генеришу јака магнетска поља. У
 • Мушки магнеси су привлачили гвожђе, а гвожђева руда данас је позната као магнетна руда или магнетит а и термин магнет је вероватно овако настао. Руда женског
 • Електрична отпорност 2 1015  Ω m на 20  C аморфан Магнетни распоред дијамагнетичан Магнетна сусцептибилност χmol α 15, 5 10 6 cm3 mol 298 K Модул стишљивости
 • 201 W m K Електрична отпорност 33, 6 nΩ m на 20  C Магнетни распоред дијамагнетичан Магнетна сусцептибилност χmol 40, 0 10 6 cm3 mol Јангов модул 20 GPa
 • 3 W m K Електрична отпорност 208 nΩ m на 20  C Магнетни распоред дијамагнетик Магнетна сусцептибилност χmol 23.0 10 6 cm3 mol at 298 K Јангов модул
 • 142 W m K Електрична отпорност 47.7 nΩ m на 20  C Магнетни распоред парамагнетичан Магнетна сусцептибилност χmol 16.0 10 6 cm3 mol 298 K Јангов модул

Users also searched:

...