Back

ⓘ Hidroksibenzojeva kiselina
                                     

ⓘ Hidroksibenzojeva kiselina

Hidroksibenzojeva kiselina se može odnositi na:

 • 3-Hidroksibenzojeva kiselina m -hidroksibenzojeva kiselina
 • 2-Hidroksibenzojeva kiselina salicilna kiselina, o -hidroksibenzojeva kiselina
 • 4-Hidroksibenzojeva kiselina p -hidroksibenzojeva kiselina

Drugi derivati benzojeve kiseline se isto tako mogu smatrati hidroksibenzojevim kiselinama, uključujući:

 • Pentahidroksibenzojeva kiselina
 • Heksahidroksibenzojeva kiselina
 • Trihidroksibenzojeva kiselina
 • Dihidroksibenzojeva kiselina
 • Tetrahidroksibenzojeva kiselina
                                     
 • 4 - Hidroksibenzojeva kiselina je organsko jedinjenje, koje sadrži 7 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 138, 121 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH
 • 3 - Hidroksibenzojeva kiselina je organsko jedinjenje, koje sadrži 7 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 138, 121 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH
 • Monohidroksibenzojeva kiselina se može odnositi na: Salicilna kiselina 2 - hidroksibenzojeva kiselina o - hidroksibenzojeva kiselina 3 - Hidroksibenzojeva kiselina m - hidroksibenzojeva
 • Salicilna kiselina lat. Salix - vrba je beta hidroksilna kiselina formule C6H4 OH COOH. Javlja se u formi bezbojnih kristala i slabo je rastvorljiva
 • p - hidroksibenzoat polipreniltransferaza, p - hidroksibenzojeva kiselina - poliprenil transferaza, p - hidroksibenzojeva - poliprenil transferaza je enzim sa sistematskim
 • hidroksilaza, p - hidroksibenzoat - 3 - hidroksilaza, p - hidroksibenzojeva kiselina hidrolaza, p - hidroksibenzojeva hidroksilaza je enzim sa sistematskim imenom
 • odnositi na: 2 - Hidroksibenzojeva kiselina Salicilna kiselina 3 - Hidroksibenzojevakiselina 4 - Hidroksibenzojevakiselina Peroksibenzojeva kiselina Protokatehuinski