Back

ⓘ Heksanon




                                     

ⓘ Heksanon

Heksanon se može odnositi na sledeće ketone sa šest atoma ugljenika:

  • 4-Metil-2-pentanon Metil izobutil keton, MIBK
  • 2-Heksanon Metil butil keton, MBK
  • 3-Metil-2-pentanon Metil sec-butil keton
  • 3.3-Dimetil-2-butanon Metil tert-butil keton, Pinakolon
  • 2-Metil-3-pentanon Etil izopropil keton
  • 3-Heksanon Etil propil keton
                                     
  • 3 - Metil - 2 - pentanon metil sec - butil keton je alifatični keton i izomer 2 - heksanona On se koristi kao rastvarač i intermedijer za sintezu. Njegov industrijski

Users also searched:

...