Back

ⓘ Reverzna transkriptaza telomeraze
Reverzna transkriptaza telomeraze
                                     

ⓘ Reverzna transkriptaza telomeraze

Reverzna transkriptaza telomeraze je katalitička podjedinica enzima telomeraza, koja, zajedno sa telomeraznom RNK komponentom, sačinjava najvažniju jedinicu telomeraznog kompleksa.

Telomeraze su deo distinktne podgrupe RNK-zavisnih polimeraza. Telomeraze produžavaju telomere u DNK lancima, čime omogućavaju starećim ćelijama koje bi postale postmitotičke i podlegle apoptozi da premaše Hejflikov limit i postanu potencijalno besmrtne, kao što je to često slučaj sa ćelijama raka. Specifično, TERT je odgovoran za katalizu adicije nukleotida u TTAGGG sequenci na krajevima hromozomskih telomera. Ova adicija ponavljajućih DNK sekvenci spečava degradaciju krajeva hromozoma nakon višestrukih ciklusa replikacije.

hTERT odstustvo obično usled hromozomske mutacije je vezano za sindrom mačjeg plača.

                                     

1. Spoljašnje veze

 • GeneReviews/NCBI/NIH/UW entry on Pulmonary Fibrosis, Familial
 • TERT+protein,+human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
 • GeneReviews/NCBI/NIH/UW entry on Dyskeratosis Congenita
                                     
 • mutacija višestrukih gena, uključujući diskerin, RNK telomerazu i telomerazu reverzne transkriptaze Prader - Vilijev sindrom: Ovaj sindrom pogada više od
 • DNA polimeraza III holoenzim RNK - usmerena DNA polimeraza: Reverzna transkriptaza Telomeraza DNK nukleotidileksotransferaza Terminalna deoksinukleotidil
 • ову класу се убрајају реверзна транскриптаза која је вирални ензим који учествује у инфекцији ћелија ретровирусима, и теломераза која је неопходна за
 • DNA polimeraza III holoenzim RNK - usmerena DNA polimeraza: Reverzna transkriptaza Telomeraza DNK nukleotidileksotransferaza Terminalna deoksinukleotidil
 • DNA polimeraza III holoenzim RNK - usmerena DNA polimeraza: Reverzna transkriptaza Telomeraza DNK nukleotidileksotransferaza Terminalna deoksinukleotidil
 • DNA polimeraza III holoenzim RNK - usmerena DNA polimeraza: Reverzna transkriptaza Telomeraza DNK nukleotidileksotransferaza Terminalna deoksinukleotidil
 • DNA polimeraza III holoenzim RNK - usmerena DNA polimeraza: Reverzna transkriptaza Telomeraza DNK nukleotidileksotransferaza Terminalna deoksinukleotidil
 • DNA polimeraza III holoenzim RNK - usmerena DNA polimeraza: Reverzna transkriptaza Telomeraza DNK nukleotidileksotransferaza Terminalna deoksinukleotidil
 • DNA polimeraza III holoenzim RNK - usmerena DNA polimeraza: Reverzna transkriptaza Telomeraza DNK nukleotidileksotransferaza Terminalna deoksinukleotidil

Users also searched:

...