Back

ⓘ Etil
                                     

ⓘ Etil

Etil je pridev koji se odnosi na molekule koji sadrže etilnu grupu. On se može odnositi na:

 • Etil alkohol, etanol
 • Etilna kiselina, sirćetna kiselina
 • Etil grupa, hemijska grupa
                                     
 • etanska kiselina, dobija se estar koji se naziva etil - etanoat ili etil - acetat. Taj naziv je izveden od etil - grupe alkohola i naziva soli etanske kiseline
 • Etil acetoacetat je organsko jedinjenje, koje sadrži 6 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 130, 142 Da. Joanne Wixon Douglas Kell 2000 Website
 • Dietil etar etil etar, ili jednostavno etar je organsko jedinjenje iz etarske klase sa formulom C 2H 5 2O. On je bezbojna, visoko isparljiva zapaljiva
 • Etil benzoat je organsko jedinjenje, koje sadrži 9 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 150, 174 Da. Ghose, A.K. Viswanadhan V.N. & Wendoloski, J.J
 • Etil azid je organsko jedinjenje, koje sadrži 2 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 71, 081 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem as
 • Etil metansulfonat je organsko jedinjenje, koje sadrži 3 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 124, 159 Da. Joanne Wixon Douglas Kell 2000 Website
 • Etil akrilat je organsko jedinjenje, koje sadrži 5 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 100, 116 Da. Joanne Wixon Douglas Kell 2000 Website Review:
 • sa sistematskim imenom etil - S - 3 - hidroksiheksanoat: NADP 3 - oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju etil S - 3 - hidroksiheksanoat
 • Etil pentanoat je organsko jedinjenje, koje sadrži 7 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 130, 185 Da. Ghose, A.K. Viswanadhan V.N. & Wendoloski, J
 • Etil galat je organsko jedinjenje, koje sadrži 9 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 198, 173 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem

Users also searched:

...