Back

ⓘ DMPEA
                                     

ⓘ DMPEA

DMPEA se može odnositi na dve potklase supstituisanih fenetilamina:

Dimetoksi-fenetilamini

 • 2.5-Dimetoksifenetilamin
 • 3.4-Dimetoksifenetilamin
 • 2.3-Dimetoksifenetilamin
 • 2.6-Dimetoksifenetilamin
 • 3.5-Dimetoksifenetilamin
 • 2.4-Dimetoksifenetilamin

Dimetil-fenetilamini

 • 2,α-Dimetilfenetilamin Ortetamin
 • N, N -Dimetilfenetilamin
 • N,α-Dimetilfenetilamin Metamfetamin
 • 3,α-Dimetilfenetilamin
 • α,α-Dimetilfenetilamin Fentermin
 • 4,α-Dimetilfenetilamin
                                     
 • siru, mlečnim proizvodima, ribi, voću i mesu. Postoji evidencija da N, N - DMPEA deluje kao TAAR1 agonist i 5 - HT1A ligand kod ljudi i pacova, respektivno

Users also searched:

...