Back

ⓘ Dioksetan
                                     

ⓘ Dioksetan

Dioksetan ili dioksaciklobutan je organsko jedinjenje sa formulom C 2 O 2 H 4, čija osnova je četvoročlani prsten sa dva atoma kiseonika i dva atoma ugljenika. Postoje dva izomera:

  • 1.2-dioksetan
  • 1.3-dioksetan
                                     
  • 1, 2 - Dioksetandion je organsko jedinjenje, koje sadrži 2 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 88, 019 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem
  • 1, 3 - Dioksetandion je organsko jedinjenje, koje sadrži 2 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 88, 019 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010 PubChem

Users also searched:

...