Back

ⓘ RFC1
RFC1
                                     

ⓘ RFC1

Replikacioni faktor C, podjednica 1 je protein koji je kod ljudi kodiran RFC1 genom.

Protein kodiran ovim genom je velika podjedinica replikacionog faktora C, koji je pomoćni protein DNK polimeraze sa pet podjedinica. Replikacioni faktor C je od DNK zavisna ATPaza koja je neophodna za eukariotsku DNK replikaciju i popravku. Protein deluje kao aktivator DNK polimeraza, putem vezivanja za 3 kraj prajmera, i promoviše koordiniranu sintezu oba lanca. On takode doprinosi stabilnosti telomera.

                                     
 • постављача ДНК дисциплине је репликациони фактор C, који је кодира генима RFC1 RFC2, RFC3, RFC4, i RFC5. Z Tsuchihashi and A Kornberg 1989 ATP interactions
 • neophodan za DNK replikaciju. Podjedinice ovog heteropentamera se nazivaju Rfc1 Rfc2, Rfc3, Rfc4, i Rfc5 kod S. cerevisiae RFC učestvuje u eukariotskoj
 • RFC se može odnositi na: Replikacioni faktor C, protein RFC1 protein Regenerativna gorivna ćelija engl. Regenerative fuel cell
 • Ku80, MCL1, MSH3, MSH6, MUTYH, P21, POLD2, POLD3, POLDIP2, POLH, POLL, RFC1 RFC2, RFC3, RFC4, RFC5, Ubikvitin C ATP zavisna helikaza vernerovog sindroma
 • Кленов фрагмент Еукариотска синтеза у С фази Репликациони фактор Ц RFC1 Ендонуклеаза препуста FEN1 Топоизомераза  Репликациони протеин А
 • Klenov fragment Eukariotska sinteza u S fazi Replikacioni faktor C RFC1 Endonukleaza prepusta FEN1 Topoizomeraza  Replikacioni protein A
 • које кодирају различите изоформе. RFC3 формира интеракције са BRD4, CHTF18, RFC1 PCNA i RFC4. Okumura K Nogami M Taguchi H Dean FB Chen M Pan ZQ Hurwitz
 • Klenov fragment Eukariotska sinteza u S fazi Replikacioni faktor C RFC1 Endonukleaza prepusta FEN1 Topoizomeraza  Replikacioni protein A
 • Кленов фрагмент Еукариотска синтеза у С фази Репликациони фактор Ц RFC1 Ендонуклеаза препуста FEN1 Топоизомераза  Репликациони протеин А
 • Кленов фрагмент Еукариотска синтеза у С фази Репликациони фактор Ц RFC1 Ендонуклеаза препуста FEN1 Топоизомераза  Репликациони протеин А
 • Klenov fragment Eukariotska sinteza u S fazi Replikacioni faktor C RFC1 Endonukleaza prepusta FEN1 Topoizomeraza  Replikacioni protein A
 • Klenov fragment Eukariotska sinteza u S fazi Replikacioni faktor C RFC1 Endonukleaza prepusta FEN1 Topoizomeraza  Replikacioni protein A