Back

ⓘ Врсте речи
                                     

ⓘ Врсте речи

Врсте речи су класе речи одређене заједничким морфосинтаксичким карактеристикама.

У српском језику се традиционално издваја десет врста речи: именице, придеви, глаголи, заменице, бројеви, прилози, предлози, везници, речце, узвици.

Променљиве речи су именице, придеви, глаголи, заменице, бројеви од један до четири и неки прилози.

У именске речи спадају именице, придеви, заменице и променљиви бројеви. Именске речи имају деклинацију. Глаголи пак имају конјугацију.

                                     
  • Игре речима или језичке игре су игре у којима се играчи такмиче у формирању, размишљању или погађању речи у складу са сетом правила. То може бити било
  • прототипови су речи које имају све карактеристике те категорије, док остале речи у категорији имају само неке особине. Другим речима постоје основни
  • категорија: EX - таксон изумро након 1500. године скраћеница потиче од енглеске речи Extinct EW - таксон ишчезао у природи енгл. Extinct in the wild CR
  • прото - индо - европску реч за дрво, док је генеричко име настало на латинском потекло од прото - индоевропске речи за брезу. Обе речи се користе и за означавање
  • sapiens врсту Вероватно најпознатији научни назив је Tyrannosaurus rex. Научно име врсте у биномној номенклатури састоји се из два дела две речи имена
  • непроменљиве су помоћне речи које стоје испред одређених падежних облика самосталних речи и служе за означавање њиховог односа према другим речима у реченици, као
  • urogallus врста је шумске птице која припада реду кокоши. Научни назив ове врсте је састављен из двеју речи Име рода Tetrao води порекло од старогрчкe речи tetraon
  • кључне речи обично подскупови резервисаних речи Међутим, резервисане речи не морају бити кључне речи - на пример, у Јави, goto је резервисана реч али
  • јога. Реч медитација долази од латинске речи meditatio, што је означавало било коју врсту физичке и интелектуалне вежбе, а касније је за ту врсту праксе

Users also searched:

...