Back

ⓘ MCM5
MCM5
                                     

ⓘ MCM5

Faktor licenciranja DNK replikacije MCM5 je protein koji je kod ljudi kodiran MCM5 genom.

Protein kodiran ovim genom je strukturno veoma slian CDC46 proteinu iz S. cerevisiae, proteinu koji učestvuje u inicijaciji DNK replikacije. Ovaj protein je član MCM familije proteina koji vezuju hromatin. On može da formira interakcije sa najmanje dva druga člana ove familije. Ovaj protein je u većoj meri izražen tokom tranzicije iz G0 faze u G1/S fazu ćelijskog ciklusa, i smatra se da aktivno učestvuje u regulaciji ćelijskog ciklusa.

                                     
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Održavanje minihromozoma MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Faktor licenciranja Autonomna replikaciona sekvenca
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Održavanje minihromozoma MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Faktor licenciranja Autonomna replikaciona sekvenca
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Одржавање минихромозома MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Фактор лиценцирања Аутономна репликациона секвенца
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Održavanje minihromozoma MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Faktor licenciranja Autonomna replikaciona sekvenca
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Održavanje minihromozoma MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Faktor licenciranja Autonomna replikaciona sekvenca
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Održavanje minihromozoma MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Faktor licenciranja Autonomna replikaciona sekvenca
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Održavanje minihromozoma MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Faktor licenciranja Autonomna replikaciona sekvenca
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Održavanje minihromozoma MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Faktor licenciranja Autonomna replikaciona sekvenca
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Одржавање минихромозома MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Фактор лиценцирања Аутономна репликациона секвенца
  • ORC3, ORC4, ORC5, ORC6 Održavanje minihromozoma MCM2  MCM3  MCM4  MCM5 MCM6  MCM7 CDC6 Faktor licenciranja Autonomna replikaciona sekvenca

Users also searched:

...